นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

11 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Small_rubber_fender2
ยางกันกระแทกรูปตัวดีและรูปจตุรัส
โดย Zenki
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 460
Ico48
Small_rubber_fender1
ยางกันกระแทกทรงกระบอกและรูปวี
โดย Zenki
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 470
04 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Zenki (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
04 กุมภาพันธ์ 2560 11:29
#105877

ได้ครับ เพราะเครื่องติตตั้ง 15 กพ 60 นี้ และใช้ตัวอย่างจริงนี้ทดสอบดูเลยครับ

03 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
Indentation hardness ความแข็งเชิงกด นั้น เป็นค่า total force ที่วัดได้จากการกดวัสดุลงไปยังระดับ xx% indentation force deflection ที่ต้องการ ซึ่งค่าความแข็งเชิงกดเป็นการวัดสมบัติการรองรับน้ำหนักของวัสดุ (load-bearing properties) ตาม ISO 2439 สามารถใช้ทดสอบกับตัวอย่างโฟมจาก latex, urethane และ PVC ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1946
Ico48
Small_foamcompression
เครื่องกดหมอนที่นอน
โดย Zenki
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 665
Ico48
Small_foamcompressiontest
เครื่องกดหมอนที่นอน
โดย Zenki
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 779
29 มกราคม 2560
Ico48
โมเดลความเป็นเลิศระดับสากล
ใน Lifestyle
โดย Zenki
บทความหนึ่งใน worldclassbenchmarking.com พูดถึง โมเดลความเป็นเลิศระดับสากล (World Class Excellence Model) ซึ่งคุณสมชาติ น้อยศิริสุข ได้เขียนบทความโพสต์ไว้ใน tqa.or.th ประจำเดือนมกราคม 2560 ซึ่งโมเดลได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่องค์กรต้องมุ่งเน้น เพื่อทำให้องค์กรเราก้าวหน้าจากองค์กรที่ดีที่สุด จนกลายเป...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1704
22 มกราคม 2560
Ico48

ชอบ

Ico48
การติดตั้ง OS ลงใน EMMC สำหรับ Orange Pi Plus 2
ใน Electronic
โดย ServiceMan
สองสามอาทิตย์ก่อนผมได้บอร์ด Orange Pi Plus 2 มาหนึ่งชุดเพื่อสร้างเป็น Datalogger server ตาม order ของลูกค้าเพื่อใช้ในการบันทึกอุณหภูมิของตู้แช่ ซึ่งแต่เดิมเราใช้ Server ทั่วไปในการบันทึก แต่งานนี้ลูกค้าต้องการประหยัดและมีจำนวน channel ไม่มากจึงทดลองใช้ บอร์ด Orange Pi Plus 2 แทนดู ตัวบอร์ดนั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2194
Ico48

ชอบ

Ico48
MPPC for XRF
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) เป็นเครื่องวิเคราะห์หาธาตุตั้งแต่ Be ถึง U สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm ถึงเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างประเภท แร่ ดิน(Clay) ทราย โลหะ และน้ำมัน เป็นต้น XRF is used to analyze elements from Be to U. ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1752
Ico48

ชอบ

Ico48
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์
ใน สาระน่ารู้
โดย ดำขำ
ดำขำได้รับการสอบถามถึงการทดสอบคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์หลายรายแล้ว มีทั้งนักศึกษาและภาคเอกชน ซึ่งก็นับว่ามีความต้องการทดสอบหลายรายอยู่เหมือนกัน จึงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะพยายามพัฒนาการทดสอบให้ครอบคลุม ล่าสุดมีบริษัทเตาเผาขยะจากจังหวัดภูเก็ตสนใจทดสอบคุณภาพของถ่านกัมมันต์ โดยน่าจะต้องการนำขยะที่เ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2755
Ico48

ชอบ

Ico48
เหนื่อย
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
การเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องราวมักเป็นของคู่กันกับชีวิตของคนเรา เปลี่ยนได้ทุก ๆ รูปแบบเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่า เปลี่ยนไปในทิศทางที่พอจะไปกันได้ เปลี่ยนแบบพลิกฝามือ เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป บางองค์กร เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร จนเสียศูนย์ เปลี่ยนวิธีคิดแบบมีส่วนร่วม หรือ เปลี่ยนวิธีจนข...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2304
Ico48

ชอบ

Ico48
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 1
ใน สุขภาพ
โดย คิดบวก
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 ( พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 การตรวจสุขภาพ สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งจำเป็นต้องทราบปัจจัยเสี่ยงที่ลูกจ้างแต่ละค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1440
Ico48
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
การทดสอบหาค่าความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ ในทางทฤษฎีสรุปไว้ว่า ค่าความถ่วงจำเพาะของวัตถุใด ๆ ที่ใช้ค่าความหนาแน่นของน้ำ (1 กรัมต่อลบ.ซม.) เป็นของไหลมาตรฐานในการเปรียบเทียบ จึงมีค่าใกล้เคียงที่สุด หรือถือได้ว่าเท่ากับค่าความหนาแน่นของวัตถุนั้น ๆ ดังนั้นค่าค่าความหนาแน่นที่ได้จากการทดสอบ คือ ค่าควา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1962
Ico48
Small_rubber_density
apparent density test
โดย Zenki
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 524
15 มกราคม 2560
Ico48
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้านยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา นอกจากการทดสอบสมบัติเชิงกลความต้านทานแรงดึงด้วยเครื่อง Tensile tester ซึ่งลูกค้าเอกชนส่งมาทดสอบเป็นประจำแล้ว ยังมีการทดสอบ “การเสื่อมสภาพ” ของยางที่ถูกส่งมาทดสอบอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน มีเครื่องมือสำหรับ agin...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1589
08 มกราคม 2560
Ico48

ชอบ

Ico48
HPLC : VDO ขั้นตอนการเปลี่ยน และประกอบ Active inlet ใหม่
ใน science-equipment
โดย DaDa
จากบันทึก HPLC : ขั้นตอนการถอด Active inlet วันนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการประกอบ Active inlet ที่เปลี่ยนใหม่ แสดงดัง VDO ค่ะ 1. ประกอบ Active inlet เข้า pump head ใช้ประแจขันให้แน่น 2. ต่อ cable ของ Active inlet 3. ต่อสาย solvent inlet เข้ากับ Active inlet ........................
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1738
Ico48

ชอบ

Ico48
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
"มหาวิทยาลัยของรัฐ พาเหรดออกนอกระบบเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" วันเวลาที่ผ่านมา ไวเหมือนโกหก ผ่านมานานมากกว่า ๓๐ ปีที่รับราชการ จนมาวันนี้สถานะเราก็เป็นพนักงาน มหา'ทะลาย แบบเต็มตัว ความอยาก กับความยากมันคงแตกต่างกัน (ผมคิดของผมเอง) ต่อการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ มาดูสิ่งที่ว่ากันว่าเมื่อเป็นมห...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1602
Ico48

ชอบ

Ico48
การฆ่าเชื้อ
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
การปฏิบัติทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารและการฆ่าเชื้ออาหารเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากถ้ามีการฆ่าเชื้อน้อยไปจะเกิดการปนเปื้อนได้ หรือมากไปอาหารก็เสื่อมสภาพได้ การฆ่าเชื้อที่นิยมใช้จะนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ Autoclave แต่จะมีการฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่นๆ คือ วิธีการฆ่าเชื้อ การฆ่าเชื้อในที่นี้หมายถึง การท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1387
Ico48

ชอบ

Ico48
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ ทำท่าจะแย่เอาทีเดียวในหลายพื้นที่ในภาคใต้ ข่าวคราวทาง ทีวีมีน้อยมาก การช่วยเหลือเป็นไปค่อนข้างจะยากลำบากเอาการอยู่ เราช่วยได้แต่กำลังทรัพย์ โดยน้อง ๆ ในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์รวบรวมเงินไปสมทบกับทีมทางฝั่งคณะทรัพย์ ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ โดยส่วนใหญ่ทำได้เฉพาะบริเว...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1631
Ico48

ชอบ

Ico48
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์
ใน สาระน่ารู้
โดย ดำขำ
ดำขำได้รับการสอบถามจากลูกค้าหลายครั้งแล้ว เรื่องเกี่ยวกับการทดสอบหาปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งหากไม่มีใครถาม ดำขำเองก็คงต้องไม่รู้จักสารนี้แน่ วันนี้มีเวลาได้นั่งหาข้อมูลเพิ่มเติม จริง ๆ แล้วก็หามานานแล้ว และก็พบว่าเราไม่สามารถทดสอบได้ แต่การค้นคว้าข้อมูลต้องใช้เวลา ค้นอีกก็อาจจะมีวิธีที่เราพั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1594