นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัจจัตตัง
Ico64
นายประยุทธ์ โอภาโส
บุคลากรชำนาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

12 มีนาคม 2555
Ico48

นอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานที่เก่ง และแสนดี มีน้ำใจแล้ว ยังเป็นคุณแม่ คุณป้าที่คอยเอาใจใส่คุณลูกหลานอีกด้วย คารวะด้วยความนับถือ นับถือ

13 กรกฎาคม 2554
Ico48

ผมยึดคำสอน  " ทำงานเพื่องาน บันดาลสุข " ของท่านพุทธทาส และหลักอิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 ครับ เป็นธรรมชาติที่จริงแท้ เนียนเข้าถึงจิต ถึงใจได้ง่าย ปราณีตแบบไทยๆนะ ได้ทั้งคนและผลงาน ความสุข ปิติ อิ่มเอิบใจจริงๆ บางครั้งมันมาปรุงเป็นความ

คิดคำนึงถึงความสุขที่คนอื่นได้รับ ปลื้มคนเดียวก็ยังมีเคยมีนะ