นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 กันยายน 2557
Ico48
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
วันที่ 30 กันยายนของทุกๆ ปี หลาย หน่วยงานจะมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่ง โดยท่านเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของตนเองจากเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่การงาน ในช่วงก่อนที่จะเกษียณ แต่ละท่านมักจะมีชีวิตการงานที่น่าสนใจ บ้างก็ดุเดือด โลดโผน แต่บ้างก็มีชีวิตที่เรียบง่าย แต่หลังจาก &ldquo...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4135
Ico48
Small_10-hobbit4
Toon27
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1867
Ico48
Small_10-hobbit3
Toon26
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1633
Ico48
Small_10-hobbit2
Toon25
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1487
Ico48
Small_10-hobbit1
Toon24
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1214
Ico48
Small_9-seafood2
Toon23
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 845
Ico48
Small_9-seafood1
Toon22
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 920
Ico48
Small_8-newyear2556
Toon21
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 712
Ico48
Small_8-newyear2532
Toon20
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 703
Ico48
Small_7-filedtrip50-54-3
Toon19
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 811
Ico48
Small_7-filedtrip50-54-2
Toon18
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 855
Ico48
Small_7-filedtrip50-54-1
Toon17
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 561
Ico48
Small_6-filedtrip50-3
Toon16
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 614
Ico48
Small_6-filedtrip50-2
Toon15
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 623
Ico48
Small_6-filedtrip50-1
Toon14
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 690
Ico48
Small_5-book-4
Toon13
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 718
Ico48
Small_5-book-3
Toon12
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 800
Ico48
Small_5-book-2
Toon11
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 694
Ico48
Small_5-book-1
Toon10
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 788
Ico48
Small_4-songkhla-3
Toon9
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 653