นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

24 September 2014
Ico48
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
วันที่ 30 กันยายนของทุกๆ ปี หลาย หน่วยงานจะมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่ง โดยท่านเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของตนเองจากเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่การงาน ในช่วงก่อนที่จะเกษียณ แต่ละท่านมักจะมีชีวิตการงานที่น่าสนใจ บ้างก็ดุเดือด โลดโผน แต่บ้างก็มีชีวิตที่เรียบง่าย แต่หลังจาก &ldquo...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 4261
Ico48
Small_10-hobbit4
Toon27
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1977
Ico48
Small_10-hobbit3
Toon26
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1744
Ico48
Small_10-hobbit2
Toon25
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1566
Ico48
Small_10-hobbit1
Toon24
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1300
Ico48
Small_9-seafood2
Toon23
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 931
Ico48
Small_9-seafood1
Toon22
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 998
Ico48
Small_8-newyear2556
Toon21
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 785
Ico48
Small_8-newyear2532
Toon20
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 763
Ico48
Small_7-filedtrip50-54-3
Toon19
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 867
Ico48
Small_7-filedtrip50-54-2
Toon18
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 933
Ico48
Small_7-filedtrip50-54-1
Toon17
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 614
Ico48
Small_6-filedtrip50-3
Toon16
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 674
Ico48
Small_6-filedtrip50-2
Toon15
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 675
Ico48
Small_6-filedtrip50-1
Toon14
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 745
Ico48
Small_5-book-4
Toon13
By camera
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 772
Ico48
Small_5-book-3
Toon12
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 854
Ico48
Small_5-book-2
Toon11
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 751
Ico48
Small_5-book-1
Toon10
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 837
Ico48
Small_4-songkhla-3
Toon9
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 716