นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 1 · Followed: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 กันยายน 2557
Ico48
Small_4-songkhla-2
Toon8
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 291
Ico48
Small_4-songkhla-1
Toon7
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 350
Ico48
Small_3-extra-2
Toon6
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 279
Ico48
Small_3-extra-1
Toon5
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 395
Ico48
Small_2-phd-3
Toon4
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 284
Ico48
Small_2-phd-2
Toon3
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 318
Ico48
Small_2-phd-1
Toon2
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 355
Ico48
Small_1-head-2
Toon
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 337
31 พฤษภาคม 2557
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
"การลดลงของป่าชายน้ำ" จะมีผลอย่างไรกับประชากรปลาขอเชิญร่วมรับฟังได้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวาริชศาสตร์ในหัวข้อ "ผลของการลดลงของป่าชายน้ำต่อประชากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวไ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1400
Ico48
Small_thesis-57-naratip2
Thesis57-Naratip
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 337
29 พฤษภาคม 2557
Ico48
การบรรยายพิเศษ
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Fish Feed developmentในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1275
Ico48
Small_meeting
Meeting3-6-2557
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 366
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
“เอนไซม์ย่อยอาหาร......ลูกปลากะพงขาววัยอ่อน” จะมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร ขอเชิญหาคำตอบได้ในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง "พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารในลูกปลากะพงขาววัยอ่อนและการพัฒนาอาหารลูกปลาสำเร็จรูป"ในวันจันทร์ที่ 2 มิถนายน 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1332
Ico48
Small_thesis-57-manee
thesis57-Manee
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 355
30 เมษายน 2557
Ico48
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างภาควิชาวาริชศาสตร์และ USM ในปีนี้ผ่านไปได้ด้วยดี (มากๆ) ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากความร่วมมือของพวกเรานะค่ะ ครูขอขอบใจทุกคนที่มาช่วยงาน ทั้งก่อนหน้าวันงาน วันพฤหัสที่ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ที่กว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยงคืน และวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันงานจนก...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1506
29 เมษายน 2557
Ico48
Small_usm57-18
USM57-18
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 721
Ico48
Small_usm57-17
USM57-17
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 455
Ico48
Small_usm57-16
USM57-16
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 311
Ico48
Small_usm57-15
USM57-15
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 393
Ico48
Small_usm57-14
USM57-14
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 343