นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

29 เมษายน 2557
Ico48
Small_usm57-13
USM57-13
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 288
Ico48
Small_usm57-12
USM57-12
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 412
Ico48
Small_usm57-11
USM57-11
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 404
Ico48
Small_usm57-10
USM57-10c
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 304
Ico48
Small_usm57-9
USM57-9
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 294
Ico48
Small_usm57-8
USM57-8
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 411
Ico48
Small_usm57-7
USM57-7
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 294
Ico48
Small_usm57-6
USM57-6
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 408
Ico48
Small_usm57-5
USM57-5
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 279
Ico48
Small_usm57-4
USM57-4
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 404
Ico48
Small_usm57-3
USM57-3
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 291
Ico48
Small_usm57-1
USM57-1
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 298
Ico48
Small_usm-2
USM-2
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248
26 เมษายน 2557
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาเป็นการปิดท้ายเทศกาลวันสงกรานต์เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำ ๆ แต่ะจะเป็น้ำอะไรโปรดติดตามได้ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1335
Ico48
Small_thesis-57-krantakran
Karntakran-thesis57
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 330
22 เมษายน 2557
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
เป็นรายสุดท้ายกับการรับลมร้อนในเดือนเมษายน 2557 นี้ สำหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบดังภาพข้างล่างนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1533
Ico48
Small_thesis-57-nat
thesis Nat
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 329
19 เมษายน 2557
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
ความสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ปี 2557 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว คนไทยเราถือเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาทดลองจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นั่นก็คือ "วันสอบวิทยานิพนธ์" ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1076
16 เมษายน 2557
Ico48
Small_thesis-57-sahapat
Sahapat-thesis57
โดย camera
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 392
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
หลังจากสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ปี 2557 แล้ว นับเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาทดลองจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นั่นก็คือ "วันสอบวิทยานิพนธ์" โดยในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1039