นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

29 April 2014
Ico48
Small_usm57-13
USM57-13
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 393
Ico48
Small_usm57-12
USM57-12
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 499
Ico48
Small_usm57-11
USM57-11
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 520
Ico48
Small_usm57-10
USM57-10c
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 425
Ico48
Small_usm57-9
USM57-9
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 398
Ico48
Small_usm57-8
USM57-8
By camera
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 484
Ico48
Small_usm57-7
USM57-7
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 372
Ico48
Small_usm57-6
USM57-6
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 501
Ico48
Small_usm57-5
USM57-5
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 359
Ico48
Small_usm57-4
USM57-4
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 548
Ico48
Small_usm57-3
USM57-3
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 387
Ico48
Small_usm57-1
USM57-1
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 392
Ico48
Small_usm-2
USM-2
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 337
26 April 2014
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาเป็นการปิดท้ายเทศกาลวันสงกรานต์เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำ ๆ แต่ะจะเป็น้ำอะไรโปรดติดตามได้ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1686
Ico48
Small_thesis-57-krantakran
Karntakran-thesis57
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 450
22 April 2014
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
เป็นรายสุดท้ายกับการรับลมร้อนในเดือนเมษายน 2557 นี้ สำหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบดังภาพข้างล่างนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอ...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1902
Ico48
Small_thesis-57-nat
thesis Nat
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 423
19 April 2014
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
ความสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ปี 2557 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว คนไทยเราถือเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาทดลองจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นั่นก็คือ "วันสอบวิทยานิพนธ์" ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1394
16 April 2014
Ico48
Small_thesis-57-sahapat
Sahapat-thesis57
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 530
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
หลังจากสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ปี 2557 แล้ว นับเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาทดลองจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นั่นก็คือ "วันสอบวิทยานิพนธ์" โดยในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1353