นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

16 April 2014
Ico48
Small_thesis-57-wijittra
Wijittra-thesis57
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 405
31 March 2014
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
เป็นรายแรกรับลมร้อนในเดือนเมษายน 2557 นี้ สำหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เริ่มจากวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบ ดังภาพข้างล่างนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่าง...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1139
Ico48
Small_thesis-57-hathaipat
Hathaipat-57
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 430
27 March 2014
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
เป็นรายสุดท้ายสำหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ประจำเดือนมีนาคม 2557 นี้ ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบดังภาพข้างล่างนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยาน...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 915
Ico48
Small_thesis-57-dusit
thesis-57-Dusit
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 362
26 March 2014
Ico48

ขอบคุณค่ะคุณโอ๋-อโณ

ถ้าเป็นชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาทำการศึกษาก็ระบุไว้แล้วนะค่ะ

ในรายละเอียดข้างล่างค่ะ ตรงรูปประกอบ ว่าเรื่องอะไร นักศึกษาชื่ออะไร

Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
มาอีกแล้วค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้สอบกันเยอะจริง ๆ ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. นี้ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้ที่ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติโดยมีร...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1207
Ico48
Small_thesis-57-sunipa
Sunipa
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 413
24 March 2014
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้ที่ ห้องบรรยายศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำกิจการ ศุภมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 799
Ico48
Small_thesis-57-teerapun
Teerapun.jpg
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 515
16 March 2014
Ico48
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้ที่ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 937
Ico48
Small_thesis-57-nitikorn
thesis1
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 434
08 March 2014
Ico48
ไม่ได้เข้ามาเสียนานมาก ทำไม่ค่อยจะถูกแล้วซิ
By camera
Flowers: 6
Ico48
กำหนดวันรายงาน
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดให้นักศึกษามารายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 9-00-12.00 น. ณ ห้อง ทธ. 103 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/groups/269200603117882/
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 867
Ico48
Small_progress2-2556
progress report
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 466
31 July 2013
Ico48
“อุทยานวาริชฯ ”
in นิทรรศการวาริช
By camera
อุทยานวาริชฯ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 ของภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความร่วมแรงร่วใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบออกไปเพื่อประกอบอาชีพในภายภาคหน้า ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ค...
Flowers: 12 · Comments: 2 · Read: 1269
Ico48
Small_aq21-2-56
Aq21-2-2556
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 605
Ico48
Small_aq21-3-56
AQ21-3-2556
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 632
Ico48
Small_aq21-1-56
AQ-21-1-2556
By camera
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 431
30 June 2013
Ico48
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา)
in สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
By camera
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการรับและการถ่ายทอดข้อมูลอันได้แก่ ข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้สึกทัศนคติ หรือเนื้อหาสาระต่างๆ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจากบุคคลไปสู่บุคคล หรือจากบุคคลไปสู่กลุ่ม หรือจากกลุ่มไปสู่กลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจ การชักจูงใจหรือมุ่งใ...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 1293