นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

03 กันยายน 2560
Ico48
สร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การทำงานตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้งานเสร็จไปวัน ๆ นั้น อาจไม่เพียงพอและตอบโจทย์ต่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบันที่การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา องค์กรจึงมีความคาดหวังให้คนทำงานต้องสามารถทำงานได้บนสภาพความไม่แน่นอนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1949
28 สิงหาคม 2560
Ico48
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี (Human Resource Development)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
คำจำกัดความของ “ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ” มนุษย์ คือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ พัฒนา หมายถึง ทำให้เจริญ จากความหมายของศัพท์ดังกล่าว สรุปได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการทำให้มนุษย์เจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2045
21 สิงหาคม 2560
Ico48
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
จากกระแสทุนนิยมที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ กระทั่งหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ต่างได้รับอิทธิพลจากกระแสทุนนิยมจนต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างความเติบโตขององค์กร ในส่วนภาครัฐและสถาบันการศึกษาจำเป็น...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1938
13 สิงหาคม 2560
Ico48
Marketing Mindset ที่งานการตลาดควรมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Mindset การตลาดที่ดีส่งผลต่อการทำตลาดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างมาก มาดูกัน 1.) "การตลาดเป็นแนวคิดที่ใช้ในการตอบโจทย์ธุรกิจเป็นสำคัญ" หากทำตลาดไป เช่น สร้างแบรนด์ ทำโฆษณา ทำโปรโมชั่น จัดกิจกรรม ทำวิจัยการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำตลาดดิจิตอล เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1515
06 สิงหาคม 2560
Ico48
ทำอย่างไรให้ตรายี่ห้อขององค์กรโดนใจตลาด
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ธุรกิจสมัยใหม่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ มุ่งประเด็นในการสร้างแบรนด์ของสินค้าไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ และกำลังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและเป็นระบบ มากกว่าเพียงแค่การตลาดเหมือนเมื่อก่อน 1. สร้างสัญลักษณ์ตัวแทน สินค้า บริการ สถานที่ คน องค์กร ห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1415
30 กรกฎาคม 2560
Ico48
การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
จากมุมมองทางการตลาดที่เป็นการแสวงหาวิธีที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ได้เน้นแต่กิจกรรมที่มุ่งเน้นแต่ทางด้านการขายแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้บทบาทของการตลาดได้กลายเป็นตัวกำหนดและชี้นำแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเป็นตัวกำหนดการทำงานของฝ่ายอื่นๆ ด้วย การพัฒนาสินค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1231
23 กรกฎาคม 2560
Ico48
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เป็นการทำงานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การทำงานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาจากอดีต และที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยกรอบการคิดจะเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต เน้นพันธกิจที่ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ หรือ เป็นการทำงานที่มีการวางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1416
17 กรกฎาคม 2560
Ico48
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เราเองก็ฝึกได้
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม คนทำงานทุกคนไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหาอย่างแน่ นอน แต่เจอปัญหาแล้วจะรับมือจัดการได้ดีแค่ไหน และได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและความพยายามของแต่ละบุคคล ดังนั้นเราลองมาศึกษาหลักคิด และฝึกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กันดีกว่า 1. มองปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงบางคนอา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1375
10 กรกฎาคม 2560
Ico48
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ไม่มีใครที่เกิดมาโดยไม่เคยทำอะไรผิด ทุกคนล้วนแต่เคยทำเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แตกต่างกันไป การจะได้มาซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ย่อมผ่านการลองผิดลองถูกอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือ เมื่อผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก และยก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1338
02 กรกฎาคม 2560
Ico48
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
แนวคิดการสร้างความยั่งยืนขององค์กร (corporate sustainability) นับเป็นกระบวนทัศน์ที่สำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดนี้เสนอว่า การเติบโตและผลกำไร (corporate growth and profitability) ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ แต่ขณะเดียวกัน หากจะให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน ธุรกิจจำเป็นต้องม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1241
26 มิถุนายน 2560
Ico48
นวัตกรรมกับองค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
หากลองให้คำจำกัดความคำว่า “นวัตกรรม” น่าจะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทางการผลิต กระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือน่าจะหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ ซึ่งเมื่อมีการนำนวัตกรรมมาใช้แล้ว ย่อมมีการคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้ควรต้องดีกว่าเดิม หันมามองในปัจจุบันมีการนำนวัตก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1609
19 มิถุนายน 2560
Ico48
องค์กรกับการทำธุรกิจการตลาด 4.0
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
“การตลาด” ถือเป็นตัวช่วยธุรกิจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การตลาดยุคคลาสสิกจนมาถึงในปัจจุบันเป็น การตลาดยุค 4.0 เราจะมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้องค์กรดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบ้าง 1.ตอบสนองตัวตนของคนยุคใหม่ ผู้คนในยุคนี้เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า GENERATION ME เป็นยุคที่ผู้คนสนใจแต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1014
12 มิถุนายน 2560
Ico48
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่ง คนมีความสามารถขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การรักษาผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในขณะที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงซึ่งส่งผลให้อัตราการย้ายงานสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ผู้นำในองค์กรควรตระหนักว่าผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นทำงานเพื่ออ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1408
05 มิถุนายน 2560
Ico48
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เคยถามถึงคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นคนเก่งขององค์กร หรือที่เราเรียกว่า Talent หรือ High Potential นั้นว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง คำตอบที่ได้มานั้น ก็มีทั้งต้องมีความรู้ที่ลึก และกว้าง มีทักษะที่เพียบพร้อมในการทำงาน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการทำงานในองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีคุณสม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1671
28 พฤษภาคม 2560
Ico48
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การวางแผนงานกับเป้าหมายทางด้านกำไร ยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน หรือเป้าหมายการคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ ฯลฯเป้าหมายเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าเราไม่มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำเป้าหมายใหม่ แล้วฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องวางแผนอะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1264
22 พฤษภาคม 2560
Ico48
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง"
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ต้องยอมรับว่า HR ถือเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และความท้าทายขององค์กร 4.0 ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ Human Resource Management (HRM) และ Human Resource Development (HRD) เนื่องจากการบริหารจัดการคน และองค์กรแบบ Right Size-Righ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1366
14 พฤษภาคม 2560
Ico48
ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับเปลี่ยนองค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ไทยแลนด์4.0มีลักษณะอย่างไร ? “ประเทศไทย4.0”เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่“Value–Based Economy”หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์”ไปสู่ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1346
07 พฤษภาคม 2560
Ico48
ความต้องการของลูกค้ากับการเพิ่มยอดขาย
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต และคงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปนั้น ภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการทุกๆ คน ตลอดจนองค์กรธุรกิจต้องทำนั้นก็คือการดึงดูดลูกค้า และรักษาพวกเขาเอาไว้ ซึ่งหลักการง่ายๆ ก็มีอยู่แค่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการทำให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราอยู่ตลอดเวลา ในขณะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1347
30 เมษายน 2560
Ico48
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถาในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1282
22 เมษายน 2560
Ico48
พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ เป็นมุมมองอีกด้านเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจบริการ รวมถึงธุรกิจที่ต้องมีบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ซึ่งจะสัมพันธ์กับ การให้บริการลูกค้าด้วยหลักการ CARE ซึ่งผู้ให้บริการต้องมีทักษะการบริการที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1304