นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผีเสื้อทรนง
Ico64
นางสาว เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

30 พฤศจิกายน 2554
Ico48

เยี่ยมมากค่ะ การเข้าหาสถานประกอบการเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากทำให้เราทราบปัญหาที่แท้จริงของสถานประกอบการ และช่วยแก้ปัญหาตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการได้

Ico48

ชอบ

Ico48
วิศวฯ จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ (First Visit ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (รศ.สมชาย ชูโฉม) พร้อมกับหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต-นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3174
Ico48

เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ ที่มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ จะได้เป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ใหม่ๆ หรือบุคลากรที่ไม่เคยทำงานบริการวิชาการมาก่อนเลย หันมาทำบริการวิชาการกันมากขึ้น และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบข่าว เผื่อหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำบริการวิชาการจะมีเวทีลักษณะแบบนี้บ้างค่ะ

Ico48

ชอบ

Ico48
วิศวฯ จัดเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??”
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
หลังจากห่างหายจากวงการ Share.psu ไปสักพัก..กลับมาคราวนี้..ขอมาอัพเดทข่าวคราวงานบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สักหน่อย ก็ยังคง Concept รายงานผลตามตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 เหมือนเดิมครับ.. ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง..ที่หน่วยงานฯของผมดำเนินการไปแล้ว.. วันนี้ขอเลยมาแบ่งปันกิจกรรม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2707
Ico48

ชอบ

Ico48
วิศวฯ จัดเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??”
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
หลังจากห่างหายจากวงการ Share.psu ไปสักพัก..กลับมาคราวนี้..ขอมาอัพเดทข่าวคราวงานบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สักหน่อย ก็ยังคง Concept รายงานผลตามตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 เหมือนเดิมครับ.. ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง..ที่หน่วยงานฯของผมดำเนินการไปแล้ว.. วันนี้ขอเลยมาแบ่งปันกิจกรรม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2707
13 กันยายน 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 แผนปฏิบัติงาน 2554 แผนปฏิบัติงาน 2554 ฉบับทบทวนปรับแผนใหม่ หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานบริการวิชาการตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3277
Ico48

ชอบ

Ico48
Small_p1210231
หารือความร่วมมือ สถาบันฯ
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1672
Ico48

ชอบ

Ico48
เมื่อเราจะพูดถึงเรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร" ในวันนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอนาคต..เราจะร่วมสร้างกันอย่างไร
ใน 5S & QI
โดย ~>aRuNaN<~
ผมมีโอกาสได้อ่านและศึกษาบทความเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของหลายๆ ท่านซึ่งเมื่อก่อนผมก็รู้สึกได้ รับรู้ได้ ถึงนิยามคำว่า "วัฒนธรรมองค์กร" แต่เดี่ยวนี้จะมีใครสักกี่คนที่รู้จัก เข้าใจ และคิดว่า "วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ" ผมจึงถือโอกาสขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลายๆท่าน หลายๆมุมมองครับซึ่งจากคำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3127
12 กันยายน 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
ดีใจจัง..ประกาศรางวัลนำเสนอผลการดำเนินงาน 5ส. วิศวะปีนี้..พวกเราชาวบริการวิชา...
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 4
Ico48

ชอบ

Ico48
บางครั้ง..ความดีของเรา ก็ซื้อใจใครไม่ได้..แต่..มันซื้อความภูมิใจให้ตัวเราเองไ...
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 2
Ico48

ชอบ

Ico48
1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 1.แผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ กิจกรรมหลัก1.1 จัดตั้งทีมบริการวิชาการ โดยมีชื่อสมาชิกในทีมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1943
Ico48

ชอบ

Ico48
ลองสวมบทบาทของ "ผู้ให้" ลองไม่เป็น "ผู้รับ" ดูสักช่วงเวลาหนึ่ง แล้วคุณจะพบว่า...
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 2
Planet
Ico48

ชอบ

Ico48
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2)
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
ผมอยากบันทึกเกี่ยวกับ KM ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ก็พอดีมี”วิกฤตในห้องส้วม” มาเสริมพอดี การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่เกิดยากในองค์กรก็อาจเป็นเพราะเราไปตั้งเป้าหมายการสร้าง KPIs เป็นเป้าหมายหลัก แทนที่จะกำหนดให้ KPIs เป็นเพียงผลพลอยได้ เพราะ KM นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2093
Ico48
วันนี้ได้เมารียนรู้ Share รูปแบบใหม่ไฉไลกว่าแบบเก่าเยอะแยะเลย
โดย ผีเสื้อทรนง
ดอกไม้: 1
Ico48

ชอบ

Ico48
ประเภทการจัดอบรมให้บุคคลภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน บล็อกเพื่อแบ่งปันข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ผีเสื้อทรนง
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพันธกิจหนึ่งในด้านบริการวิชาการแก่ชุมชมและสังคม ซึ่งหน่วยบริการวิชากรเชิงวิศวกรรม เป็นหน่วยงานของคณะฯ ในการจัดอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดอบรมหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 1. Public Training เป็นการจัดอบรมหลักสูตรทั่วไปที่จัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหลา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1587
Ico48
ประเภทการจัดอบรมให้บุคคลภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน บล็อกเพื่อแบ่งปันข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ผีเสื้อทรนง
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพันธกิจหนึ่งในด้านบริการวิชาการแก่ชุมชมและสังคม ซึ่งหน่วยบริการวิชากรเชิงวิศวกรรม เป็นหน่วยงานของคณะฯ ในการจัดอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดอบรมหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 1. Public Training เป็นการจัดอบรมหลักสูตรทั่วไปที่จัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหลา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1587