นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย สิน พรหมเทพ
Ico64
นาย สิน พรหมเทพ
นายช่างเทคนิค
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

19 มีนาคม 2558
Ico48
ผักสวนครัว ตอนที่ 3
ใน ช่างสินชวนคุย
โดย นาย สิน พรหมเทพ
สัปดาห์ ที่ 6-7-8 กะหล่ำดอกเริ่มบาน กะหล่ำปลีเริ่มห่อดอก สัปดาห์ ที่ 9 ดอกสมบูรณ์ ห่อเต็มที่ เตรียมตัด ดอกสมบูรณ์ ห่อเต็มที่ น่ากินจัง คัดแยก ชั่ง เตรียมจำหน่าย ช่วงเย็น ๆ แวะมาซื้อได้นะครับ.
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1248
Ico48
Small_sin19032015_4
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 834
Ico48
Small_sin19032015_3
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 841
Ico48
Small_sin19032015_2
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 571
Ico48
Small_sin19032015_1
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 672
18 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ผักสวนครัว ตอนที่ 2
ใน ช่างสินชวนคุย
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ร่วมแรง ร่วมใจกัน ขยันจริง มุ่งหวัง สิ่งเล็กๆ จากต้นกล้า สัปดาห์สาม สัปดาห์สี่ ตามกันมา มั่นรักษาทนุถนอม รอเติบโต สัปดาห์ห้า เริ่มตั้งต้น ทุกคนคิด ว่าผลิต ผลเริ่ม ขึ้นแล้วหนา ทั้งน้ำ ปุ๋ย ครบสูตร ตามกันมา รอเวลา เฝ้าดู อยู่ทุกวัน เปิดแปลงผักเพิ่มเติม ส่วนด้านหลัง น้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1310
Ico48
Small_sin18022015_3
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 449
Ico48
Small_sin18022015_2
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 447
Ico48
Small_sin18022015_1
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 413
29 มกราคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ขยายผลจาก Happy Trip @ ฟาร์มโชคชัย
ใน ขยายผลจากการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน
โดย Baby
โครงการ Happy Trip หนึ่งในโครงการ Happy Workplace ของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ไปศึกษาดูงาน “เกษตรเชิงท่องเที่ยว” ที่หัวหิน ปากช่อง และวังน้ำเขียว ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2558 มีบุคลากรคณะฯ ร่วมเดินทางในรอบแรก 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ รูปแบบการบริหาร...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1981
Ico48

ชอบ

Ico48
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน หยิบมาฝากจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ใน “วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘” คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะมีอายุครบ ๔๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ ๙๒ตอนที่๒๑๗ ลงวันที่๒๑ตุลาคม ๒๕๑๘ และมีท่านคณบดีคนแรกคือ ผศ.ดร.เจือสุทธิวนิช ด...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3167
Ico48

ชอบ

Ico48
ตีพิมพ์ NRU
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป มีแนวโน้มว่าการขอทุนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU) จะเพิ่มมากขึ้นในคณะทรัพยากรธรรมชาติ สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ในการนี้ คณะฯ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยผ่านระบบ Share อีกช่อง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1289
Ico48

ชอบ

Ico48
ชวนประดับธงเฉลิมพระเกียรติฯ และแต่งม่วง
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ความว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอเชิญชวน ดังนี้ ๑. เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3689
Ico48
ผักสวนครัว ตอนที่ 1
ใน ช่างสินชวนคุย
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ปลายเดือนมีนาคม 2558 ชาว ม.อ. จะได้รับประทานผักสด ที่ปลอดสารพิษ จาก นักศึกษา ชั้น ปี 1 ของภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วงนี้ถ้าผ่านไปทางวงเวียนถนนทางออกประตูศรีทรัพย์ หรือถนนทางไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร หลังเวลา 16.00 น. จะเห็นนักศึกษากำลัง เตรียมแปลงปลูกผักกันนะครับ มีภาพผั...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2531
Ico48
Small_sin01292014_7
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 599
Ico48
Small_sin01292014_6
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 663
Ico48
Small_sin01292014_5
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 575
Ico48
Small_sin01292014_4
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 507
Ico48
Small_sin01292014_3
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 450
Ico48
Small_sin01292014_2
ผักสวนครัว
โดย นาย สิน พรหมเทพ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 555