นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

03 เมษายน 2558
Ico48
Small_11128496_818195141595097_429452716_n
VisitPhnomPenhtointerviewtheapplicantsforPSU
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 334
Ico48
Small_11117820_818132131601398_1979358660_n
VisitPhnomPenhtointerviewtheapplicantsforPSU
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 370
01 เมษายน 2558
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติไปเยือน Royal University of Agriculture
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ) พร้อมด้วย ดร.กรกช นาคคนอง ได้ไปเยือน Royal University of Agriculture (RUA) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันทั้งสองฝ่ายและขอเชิญให้ RUA ส่งนักศึกษาเข้าร่ว...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1300
Ico48
Small_11119881_817075095040435_417983309_n
RoyalUniversityofAgriculture
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 306
26 มีนาคม 2558
Ico48
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน โครงการ Global Master Program of Agricultural Science 2015-2016
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ด้วย College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการ “Global Master Program of Agricultural Science (MPAS)” ซึ่งเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ - Agronomy - Horticultural Science - Forestry and Natural...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1109
Ico48
Small_poster
ChiayiUniversity
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 332
Ico48
ChiayiUniversity
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 338
24 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ต้อนรับ Prof.Miyuki Nambu จาก English Department, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้นำ Prof.Miyuki Nambu จาก English Department, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี รศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ ได้มีการห...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1047
Ico48
Small_11016640_798685126879432_125861008_n
17February
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 284
11 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
การจัดประชุม WORKSHOP ON “EMPLOYABILITY OF ERASMUS MUNDUS GRADUATES”
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมโครงการ "ASKASIA : Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology " ภายใต้โปรแกรม Erasmus Mundus Action 2 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมมาธิการยุโรป (European Commission) เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบั...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 987
Ico48
Small_pic2-4feb
pic_2Feb2015
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 343
Ico48
Small_picworkshop22-08-14
pic_220814
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 213
02 สิงหาคม 2556
Ico48
การเปลี่ยนประเภทของวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
จากที่ได้กล่าวถึง เรื่อง Non Immigrant Visa (Ed) หรือวีซ่าเพื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติหมดอายุและเปลี่ยนเป็น Tourist Visa นั้น นักศึกษาสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนเป็น Non Immigrant Visa (Ed) ได้ 2 แนวทาง ดังนี้ ไปติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงเทพฯ ไปติดต่อที่สถ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1292
Ico48
อายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษามากขึ้น เช่น ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศเซอร์เบีย ทำให้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการขอลงตราวีซ่า เพื่ออนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นด้วย โดยปกตินักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อ ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการติดต่อขอลงตราวีซ่า ณ ส...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1329
05 กรกฎาคม 2555
Ico48
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดสอนหลักสูตรในลักษณะ Bilingual ในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เข้ามาศึกษามากขึ้น โดยเปิดสอนแบบแผน ก (1) คือ การเรียนที่ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว นับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา ซึ่งจบ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1611
03 กรกฎาคม 2555
Ico48
Small_student
inter_student
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 952
28 มิถุนายน 2555
Ico48
การประชุมวิชาการ The 8th IMT-GT UNINET Bioscienece Conference
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย University Sumatera Utara ประเทศอินโดนิเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการ IMT-TG UNINETซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และมีการขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1587
Ico48
IMTGT
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1096
17 มิถุนายน 2555
Ico48
ค่านิยมของ บ.ซี.พี.
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
จากการที่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ร่วมกับสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1493
15 มิถุนายน 2555
Ico48
The Forth Joint PSU-UNS International Conference
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ในปี 2555 (2012) นี้ มหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “The Forth Joint PSU-UNS International Conference on Bioscience:Biotechnology and Biodiversity” ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (MOU Addendum PSU and ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1730