นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอเลี้ยง
Ico64
สมพงษ์ ปภาวีระวงศ์
บรรณารักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

12 April 2012
Ico48

Likes

Ico48
รวมพลคนห้องสมุด ใจดี ให้บริการ ด้วยบริการใจดี E-Forms
in เรื่องสั่น ๆ ของบรรณารักษ์
By โอเลี้ยง
บริการใจดี E-Forms เป็นบริการหนึ่งของโครงการห้องสมุดใจดีให้บริการ ซึ่งห้องสมุดวิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดบริการออกเป็นหลายบริการ หรือหลายโปรโมชั่น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริการใจดี E-Forms เป็นบริการผ่านแบบฟอร์มในหน้าเว็บของทางห้องสมุด http://library.trang.psu.ac.th โดยขณะนี้ทางห้องสมุด ว...
Flowers: 4 · Comments: 3 · Read: 2488
Ico48

Likes

Ico48
ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
in บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
By Tuckbiz
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ บทเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากบทเรียนที่ได้มีการออกแบบไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน โดยผ่านทางแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ เสียงพูด เป็นต้น ซึ่งบทเรียนอาจนำเสนอในลักษณะของสื่อป...
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 12450
Ico48

Likes

Ico48
จุดเริ่มต้น โครงการห้องสมุด..ใจดีให้บริการ
in โครงการห้องสมุดใจดี...ให้บริการ
By kungjang
วันนี้ บุคลากรห้องสมุดได้พูดคุยเรื่องการจัดโครงการ ห้องสมุดใจดีให้บริการซึ่งโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพือสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ซึ่งจะเริ่มเปิดโครงการในเดือนมกราคม 2555 โครงการนี้จะเป็นโครงการส่งเสริมการใช้บริการประจำปี 2555 ตอนนี้เรามีโลโก้ประจำโครงการดังภาพ วัน...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2548
Ico48

Likes

Ico48
Service Excellent Avenue หนทางสู่ความเป็นเลิศ "คนห้องสมุด ม.อ. ตรังเค้าพูดกัน"
in โครงการห้องสมุดใจดี...ให้บริการ
By kungjang
วันนี้ คนห้องสมุดม.อ.ตรัง ได้ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนางาน ในโครงการห้องสมุดใจดี..ให้บริการ และประธานได้เกริ่นนำถึงคำว่า "Service Excellent Avenue หนทางสู่ความเป็นเลิศ" เรื่องการนำกรอบในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย 1. การจัดการตามข้อมูลลูกค้า 2. ออกแบบระบบบริการ 3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 4. การจัดกา...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 2140
Ico48

Likes

Ico48
ใจดี แบ่งปัน
in ห้องสมุดใจดีให้บริการ
By วรรณา
ห้องสมุดมีโครงการใจดีให้บริการหลายอย่าง ใจดีแบ่งปัน เป็นการแบ่งกันอ่าน ปันกันรู้ โดยหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่ตรงกับนโยบายการจัดเก็บและบริการในห้องสมุด ม.อ.ตรัง และเกินจำนวนฉบับที่ห้องสมุดให้บริการ ห้องสมุดจะคัดเลือกหนังสือที่เห็นว่ามีประโยชน์ เหมาะสมกับห้องสมุดอื่น ๆ เช่...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 2253
Ico48

Likes

Ico48
เมื่อบริการใจดีเสนอซื้อเริ่มดำเนินไป
in โครงการห้องสมุด ใจดีให้บริการ
By นุชตัวน้อย
เมื่อบริการใจดีเสนอซื้อเริ่มดำเนินไป ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการซึ่งมีการเสนอซื้อหนังสือผ่านช่องทางที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปมากขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานมีความเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งให้ทราบว่าหนังสือที่เสนอมาแล้ว ก็จะมาติดต่อเพื่อขอยืมที่ห้องสมุด และห้องสมุดจะทำการปร...
Flowers: 3 · Comments: 4 · Read: 2062
Ico48

ว้าว ๆๆ น่าสนใจครับ เด๊่ยวจะไปใช้บริการ

Ico48
รวมพลคนห้องสมุด ใจดี ให้บริการ ด้วยบริการใจดี E-Forms
in เรื่องสั่น ๆ ของบรรณารักษ์
By โอเลี้ยง
บริการใจดี E-Forms เป็นบริการหนึ่งของโครงการห้องสมุดใจดีให้บริการ ซึ่งห้องสมุดวิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดบริการออกเป็นหลายบริการ หรือหลายโปรโมชั่น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริการใจดี E-Forms เป็นบริการผ่านแบบฟอร์มในหน้าเว็บของทางห้องสมุด http://library.trang.psu.ac.th โดยขณะนี้ทางห้องสมุด ว...
Flowers: 4 · Comments: 3 · Read: 2488