นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

My Activities

26 April 2017
Ico48
Small_alfabet2017psub1
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 296
Ico48
Small_alfabet2017psu14
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 303
Ico48
Small_alfabet2017psu12
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 310
Ico48
Small_alfabet2017psu11
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 363
Ico48
Small_alfabet2017psu10
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 351
Ico48
Small_alfabet2017psu9
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 307
Ico48
Small_alfabet2017psu8
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 278
Ico48
Small_alfabet2017psu7
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 289
Ico48
Small_alfabet2017psu5
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 403
Ico48
Small_alfabet2017psu4
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 240
Ico48
Small_alfabet2017psu3
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 352
Ico48
Small_alfabet2017psu1
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 325
Ico48
Small_alfabet2017psu2
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 376
Ico48
Small_1ppalfabet2017psu
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 264
Ico48
Small_1chu1p
ALFABET2017PSU
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 300
07 April 2017
Ico48
Small_20170405songkran27
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 484
Ico48
Small_20170405songkran26
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 468
Ico48
Small_20170405songkran25
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 445
Ico48
Small_20170405songkran24
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 327
Ico48
Small_20170405songkran23
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 306