นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

My Activities

07 April 2017
Ico48
Small_20170405songkran22
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 245
Ico48
Small_20170405songkran21
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 200
Ico48
Small_20170405songkran19
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 169
Ico48
Small_20170405songkran18
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 177
Ico48
Small_20170405songkran17
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 185
Ico48
Small_20170405songkran16
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 164
Ico48
Small_20170405songkran15
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 215
Ico48
Small_20170405songkran14
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 180
Ico48
Small_20170405songkran13
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 185
Ico48
Small_20170405songkran12
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 304
Ico48
Small_20170405songkran11
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 249
Ico48
Small_20170405songkran10
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 215
Ico48
Small_20170405songkran9
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 136
Ico48
Small_20170405songkran8
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 174
Ico48
Small_20170405songkran7
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 124
Ico48
Small_20170405songkran6
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 145
Ico48
Small_20170405songkran5
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 166
Ico48
Small_20170405songkran4
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 148
Ico48
Small_20170405songkran3
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 173
Ico48
Small_20170405songkran2
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 167