นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

My Activities

07 April 2017
Ico48
Small_20170405songkran22
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 329
Ico48
Small_20170405songkran21
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 274
Ico48
Small_20170405songkran19
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 256
Ico48
Small_20170405songkran18
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 274
Ico48
Small_20170405songkran17
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 261
Ico48
Small_20170405songkran16
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 256
Ico48
Small_20170405songkran15
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 329
Ico48
Small_20170405songkran14
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 286
Ico48
Small_20170405songkran13
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 296
Ico48
Small_20170405songkran12
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 380
Ico48
Small_20170405songkran11
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 324
Ico48
Small_20170405songkran10
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 291
Ico48
Small_20170405songkran9
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 225
Ico48
Small_20170405songkran8
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 248
Ico48
Small_20170405songkran7
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 196
Ico48
Small_20170405songkran6
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 248
Ico48
Small_20170405songkran5
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 237
Ico48
Small_20170405songkran4
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 206
Ico48
Small_20170405songkran3
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 255
Ico48
Small_20170405songkran2
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 247