นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

ความเคลื่อนไหวของฉัน

07 เมษายน 2560
Ico48
Small_20170405songkran
สงกรานต์
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 148
Ico48

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่

ขอขอบคุณคะ

Ico48

ชอบ

Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับการจัดตั้งและประกาศใน หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 การตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการจัดการศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1364
Ico48
แสดงความยินดีบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2559
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ด้านตำแหน่งวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนางาน ประจำปี 2559
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1189
06 เมษายน 2560
Ico48
Small_person10
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 204
Ico48
Small_person9
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 284
Ico48
Small_person8
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 197
Ico48
Small_person7
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 258
Ico48
Small_person6
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 147
Ico48
Small_person5
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 135
Ico48
Small_person4
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 140
Ico48
Small_person3
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 196
Ico48
Small_person2
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 167
Ico48
Small_person1
บุคลากรดีเด่น2560
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 129
04 เมษายน 2560
Ico48
Small_traindurian20170430
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 189
Ico48
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
บริการวิชาการชุมชนนาหม่อม : การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน อ.นาหม่อม จ สงลา วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี อ ดร.กรกช นาคคนอง ภาควิชาพืชศาสตร์ อ.ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนิน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1293
03 เมษายน 2560
Ico48
Small_trainduriank11
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 234
Ico48
Small_trainduriank4
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 335
Ico48
Small_trainduriank3
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 229
Ico48
Small_trainduriank2
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 254