นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

My Activities

07 April 2017
Ico48
Small_20170405songkran
สงกรานต์
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 154
Ico48

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่

ขอขอบคุณคะ

Ico48

Likes

Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับการจัดตั้งและประกาศใน หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 การตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการจัดการศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1398
Ico48
แสดงความยินดีบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2559
in ประชาสัมพันธ์
By ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ด้านตำแหน่งวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนางาน ประจำปี 2559
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1234
06 April 2017
Ico48
Small_person10
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 214
Ico48
Small_person9
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 296
Ico48
Small_person8
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 206
Ico48
Small_person7
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 267
Ico48
Small_person6
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 156
Ico48
Small_person5
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 138
Ico48
Small_person4
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 145
Ico48
Small_person3
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 201
Ico48
Small_person2
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 177
Ico48
Small_person1
บุคลากรดีเด่น2560
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 134
04 April 2017
Ico48
Small_traindurian20170430
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 196
Ico48
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน
in บริการวิชาการ
By ศรีนรา
บริการวิชาการชุมชนนาหม่อม : การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน อ.นาหม่อม จ สงลา วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี อ ดร.กรกช นาคคนอง ภาควิชาพืชศาสตร์ อ.ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนิน...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1339
03 April 2017
Ico48
Small_trainduriank11
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 242
Ico48
Small_trainduriank4
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 342
Ico48
Small_trainduriank3
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 233
Ico48
Small_trainduriank2
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 260