นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

ความเคลื่อนไหวของฉัน

03 เมษายน 2560
Ico48
Small_trainduriank1
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 148
Ico48
Small_traindurian10
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 136
Ico48
Small_traindurian9
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 126
Ico48
Small_traindurian8
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 257
Ico48
Small_traindurian7
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 230
Ico48
Small_traindurian4
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 189
Ico48
Small_traindurian3
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 146
Ico48
Small_traindurian2
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 124
Ico48
Small_traindurian1
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 181
Ico48
Small_traindurian_n3
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 168
Ico48
Small_traindurian_n2
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 157
Ico48
Small_traindurian_n1
อนุรักษ์ทุเรียน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 143
Ico48
2 นักกีฬาเด่นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ สสส. และ จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขัน “กรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการนี้บุคลากรของคณะทรัพยากรธรรม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1221
Ico48
Small_1446697
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 116
Ico48
Small_1446695
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 123
Ico48
Small_1446692
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 182
Ico48
Small_1446687
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 196
Ico48
Small_1446685
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 137
Ico48
Small_1446653
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 149
Ico48
Small_1446651
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 187