นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

My Activities

03 April 2017
Ico48
Small_trainduriank1
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 156
Ico48
Small_traindurian10
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 142
Ico48
Small_traindurian9
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 135
Ico48
Small_traindurian8
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 262
Ico48
Small_traindurian7
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 237
Ico48
Small_traindurian4
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 196
Ico48
Small_traindurian3
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 150
Ico48
Small_traindurian2
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 130
Ico48
Small_traindurian1
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 188
Ico48
Small_traindurian_n3
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 174
Ico48
Small_traindurian_n2
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 163
Ico48
Small_traindurian_n1
อนุรักษ์ทุเรียน
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 148
Ico48
2 นักกีฬาเด่นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in ประชาสัมพันธ์
By ศรีนรา
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ สสส. และ จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขัน “กรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการนี้บุคลากรของคณะทรัพยากรธรรม...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 1260
Ico48
Small_1446697
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 122
Ico48
Small_1446695
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 131
Ico48
Small_1446692
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 188
Ico48
Small_1446687
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 204
Ico48
Small_1446685
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 143
Ico48
Small_1446653
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 157
Ico48
Small_1446651
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 193