นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

ความเคลื่อนไหวของฉัน

03 เมษายน 2560
Ico48
Small_1446649
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 139
Ico48
Small_1446648
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 147
Ico48
Small_1446646
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 142
Ico48
Small_1446645
กรีฑา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
Ico48
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน learn
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลกรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลกรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1482
Ico48
Small_fire2560-16
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
Ico48
Small_fire2560-15
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 205
Ico48
Small_fire2560-14
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 148
Ico48
Small_fire2560-13
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
Ico48
Small_fire2560-12
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 121
Ico48
Small_fire2560-11
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 195
Ico48
Small_fire2560-10
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 117
Ico48
Small_fire2560-9
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 113
Ico48
Small_fire2560-8
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
Ico48
Small_fire2560-7
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 149
Ico48
Small_fire2560-6
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 162
Ico48
Small_fire2560-4
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 97
Ico48
Small_fire2560-5
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 173
Ico48
Small_fire2560-3
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 128
Ico48
Small_fire2560-2
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 163