นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

My Activities

03 April 2017
Ico48
Small_1446649
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 148
Ico48
Small_1446648
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 152
Ico48
Small_1446646
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 149
Ico48
Small_1446645
กรีฑา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 133
Ico48
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in learn
By ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลกรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลกรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หล...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1533
Ico48
Small_fire2560-16
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 121
Ico48
Small_fire2560-15
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 215
Ico48
Small_fire2560-14
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 154
Ico48
Small_fire2560-13
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 112
Ico48
Small_fire2560-12
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 130
Ico48
Small_fire2560-11
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 209
Ico48
Small_fire2560-10
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 124
Ico48
Small_fire2560-9
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 120
Ico48
Small_fire2560-8
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 119
Ico48
Small_fire2560-7
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 158
Ico48
Small_fire2560-6
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 172
Ico48
Small_fire2560-4
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 102
Ico48
Small_fire2560-5
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 181
Ico48
Small_fire2560-3
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 132
Ico48
Small_fire2560-2
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 169