นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

My Activities

25 May 2017
Ico48
Small_1president_fnr27
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 817
Ico48
Small_1president_fnr26
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1234
Ico48
Small_1president_fnr25
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 836
Ico48
Small_1president_fnr24
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1744
Ico48
Small_1president_fnr22
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 708
Ico48
Small_1president_fnr21
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1606
Ico48
Small_1president_fnr20
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1305
Ico48
Small_1president_fnr19
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 650
Ico48
Small_1president_fnr18
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 832
Ico48
Small_1president_fnr16
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 510
Ico48
Small_1president_fnr15
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 905
Ico48
Small_1president_fnr13
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 437
Ico48
Small_1president_fnr14
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 373
Ico48
Small_1president_fnr12
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 327
Ico48
Small_1president_fnr11
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 307
Ico48
Small_1president_fnr10
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 224
Ico48
Small_1president_fnr09
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 330
Ico48
Small_1president_fnr9
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 230
Ico48
Small_1president_fnr8
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 251
Ico48
Small_1president_fnr08
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 349