นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Hunter (Alone in the dark)
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

12 กรกฎาคม 2554
Ico48
หน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คืออะไร ?
ใน เรื่องน่าเบื่อ
โดย Hunter (Alone in the dark)
ประวัติโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ4 ประการ คือ• เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์• เพื่อให้บริการด้านรักษาพยาบาล การบำบัดโรคและการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต้• เพื่อให้บริการตรวจพิเศษและตรวจทาง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2869