นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

08 กรกฎาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
Small_93
93.jpg
โดย Mr. Natha Ya Lee
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 557
Ico48

ชอบ

Ico48
Small_92
92.jpg
โดย Mr. Natha Ya Lee
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 627
Ico48

ชอบ

Ico48
พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าชดเชย
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย เปตอง
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทำความเข้าใจ “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559" โดยรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ นายบุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1237
Ico48
Show & Share : Active Learning (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ“Active Learning and Technology” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรม Show & Share ในรายวิชา : 997-412Design in Photograp...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1114
Ico48
Small_arch_sompong
Show & Share
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 126
Ico48

เป็นกำลังใจและจะติดตามผลงานนะครับพี่ณฐ

Ico48
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ“Active Learning and Technology” สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรม Show &a...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1172
Ico48
Small_pem
Show & Share
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 291
Ico48
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ“Active Learning and Technology” สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรม Show &...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1041
Ico48
Small_it
Show & Share
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 213
Ico48
Small_video-icon
video
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1240
Ico48
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาการบัญชี)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
กิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ “Active Learning and Technology” สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรม Show & Share รายวิชา ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1059
Ico48
Small_acc
Active Learning
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 133
07 กรกฎาคม 2559
Ico48
คายัคประสานใจ
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
"คายัคประสานใจ...เป็นมากกว่าความสนุกสนาน" ท่ามกลาง สายน้ำ แสงแดด และธรรมชาติที่สวยงาม ณวังโต๊ะเต่า เขากาโรส ทะเลจังหวัดกระบี่ สมาชิกสโมสรแหงความสุข ชาว ม.อ.ตรัง ต่างคนต่างจับทีม 2-3 คน มีชายบ้าง หญิงบ้าง หยิบไม้พาย ขึ้นเรือล่องนาวา อากาศอาจจะร้อนไปบ้าง แต่มือพายก็ไม่มีหวัน สลับมือช่วยกัน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1218
Ico48
Small_kayat3
คยัคประสานใจ
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 200
Ico48
Small_kayat2
คยัคประสานใจ
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 125
Ico48
Small_kayat
คยัคประสานใจ
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 220
05 กรกฎาคม 2559
Ico48

#ใยมะพร้าวน้องใยไหม ขอบคุณครับ อิๆ

Ico48

ชอบ

Ico48
วันนี้ดี
ใน YOD4ALL
โดย YOD
วันนี้ดี ที่ได้มาเจอ เพื่อน พี่ น้อง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 872
Ico48
Kahoot ! กับการประยุกต์ใช้ดึงดูดใจผู้เรียน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เราจะทำอย่างไร? เพื่อให้นักศึกษาวางมือถือ และให้ความสนใจต่อการเรียน เปลี่ยนจากก้มหน้า มาเป็นเงยหน้ามองเรา วันนี้ขอแชร์ แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน ของ อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยสิ่งที่น่าสนใจ คือ อาจารย์...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1143