นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 4 · Followed: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
Small_ac_km7
km4
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 335
Ico48
Small_11291845_10152823204951993_2097019986_n
km3
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 231
Ico48
การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
***บทสรุป การจัดกิจกรรมWorkshop KMในหัวข้อ: "การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย" โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ **บทสรุป *** "พวกรายหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า KM กันมาพอสมควร และอาจจะเคยเข้าอบรมกันหลายต่อหลายๆครั้ง แต่ก็มักจะเป็นในลักษณะ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1026
Ico48
Small_k6
Workshop KM2
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 211
Ico48
Small_k1
Workshop KM
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 209
Ico48
โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังจัดกิจกรรมโครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”ในวันพฤหัสบดีที่ 9- วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3301 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังโดยกิจกรรมประกอบด้วย1. การนำคุยพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ BAR (Bef...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1181
Ico48
Small_f3
ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงิน02
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 271
Ico48
“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
บทสรุปกิจกรรมเสวนาอาจารย์ หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สถาบันอุดมศึกษาในร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 661
Ico48
“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
บบสรุปกิจกรรมเสวนาอาจารย์ หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สถาบันอุดมศึกษาในร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 708
Ico48
Small_img_6162
สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการ
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 206
Blog
Ico48

ชอบ

Ico48
เชื่อหรือไม่? การทำวิจัยทำให้เราเป็นมือโปรในงานที่เรารับผิดชอบ
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ประกายความคิด...กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานประกายความคิดที่ว่า ที่ได้รับจากท่านวิทยากร รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการวิจัยเครื่องมือสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร" ที่วิทยาเขตตรัง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน ทบทวน หลักการและเทคนิคการทำวิจัยให้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2058
19 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
บทสรุป สาระความรู้ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริงในการทำงาน” วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 3301 สนอ.อาคาร3 วิทยาเขตตรัง วิทยากร สัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวส 1. ได้รับความรู้ที่ได้รับจากการใกวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่แท้จริงในการทำงานไปใช้ได้จริง ในการทำงาน สามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาหน้างานที่ปฏิบัติ รู้เทคนิคในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหางาน เข้าใจการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และกำหนดมาตรการแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก อีกทั้งได้โอกาสที่ดีในการแชร์ความรู้ร่วมกันภายในงาน 2. ได้รู้ว่า ตัวเราคือปัญหา และควรปรับปรุงตัวเราก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ควรชี้เข้าหาตัวก่อน ควรเริ่งต้นที่ตัวเอง เราจึงจากแก้ปัญหาได้ครบคลุมอย่างถึงรากแก่นของปัญหา 3.รู้จักหลักการใช้หลักของ Why-Why ในการแก้ไขปัญหาในงานของเรา เมื่อนำมาใช้แล้วสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 4
15 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48

Bookmark: งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา

http://regist.trang.psu.ac.th/

วิทยาเขตตรัง

Tags:

โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0