นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 4 · Followed: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

23 มกราคม 2560
Ico48
Small_stu_60_11
stu_60_11
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 413
Ico48
Small_stu_60_10
stu_60_10
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 382
Ico48
Small_stu_60_9
stu_60_9
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 270
Ico48
Small_stu_60_8
stu_60_8
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 261
Ico48
Small_stu_60_7
stu_60_7
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 301
Ico48
Small_stu_60_6
stu_60_6
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 224
Ico48
Small_stu_60_5
stu_60_5
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 279
Ico48
Small_stu_60_4
stu_60_4
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 287
Ico48
Small_stu_60_3
stu_60_3
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 298
Ico48
Small_stu_60_2
stu_60_2
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 200
Ico48
Small_stu_60_1
stu_60_1
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 175
Ico48
อาจารย์สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้าโล่รางวัล แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 จากกระทรวงพลังงาน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ชาวดี ง่วนสน และอาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ ตัวแทนอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1768
Ico48
Small_pr-60-004
ARC_60_003
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 240
Ico48
Small_pr-60-003
ARC_60_002
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 187
Ico48
Small_pr-60-002
ARC_60_001
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 184
20 มกราคม 2560
Ico48
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
"Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ" คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการแก่ผู้รับบริหารด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่าง เต็มเปี่ยม และแสดงออกให้เขาเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อผู้รับบริการให้สมกับที่ เป็นพนักงานของชาวสงขลานครินทร์คำกล่าวนี้...คงเป็นประโยคที่ทุกองค์กร หน่วยงานต้องการอยาก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1233
Ico48
Small_sp6
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ4
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 229
Ico48
Small_sp4
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ3
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 252
Ico48
Small_sp2
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ2
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 140
Ico48
Small_sp1
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ1
โดย kwang saelee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180