นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

23 January 2017
Ico48
Small_stu_60_11
stu_60_11
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 428
Ico48
Small_stu_60_10
stu_60_10
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 399
Ico48
Small_stu_60_9
stu_60_9
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 305
Ico48
Small_stu_60_8
stu_60_8
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 278
Ico48
Small_stu_60_7
stu_60_7
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 317
Ico48
Small_stu_60_6
stu_60_6
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 239
Ico48
Small_stu_60_5
stu_60_5
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 292
Ico48
Small_stu_60_4
stu_60_4
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 298
Ico48
Small_stu_60_3
stu_60_3
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 315
Ico48
Small_stu_60_2
stu_60_2
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 216
Ico48
Small_stu_60_1
stu_60_1
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 190
Ico48
อาจารย์สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้าโล่รางวัล แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 จากกระทรวงพลังงาน
in KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
By kwang saelee
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ชาวดี ง่วนสน และอาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ ตัวแทนอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 2065
Ico48
Small_pr-60-004
ARC_60_003
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 256
Ico48
Small_pr-60-003
ARC_60_002
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 205
Ico48
Small_pr-60-002
ARC_60_001
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 199
20 January 2017
Ico48
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ
in KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
By kwang saelee
"Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ" คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการแก่ผู้รับบริหารด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่าง เต็มเปี่ยม และแสดงออกให้เขาเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อผู้รับบริการให้สมกับที่ เป็นพนักงานของชาวสงขลานครินทร์คำกล่าวนี้...คงเป็นประโยคที่ทุกองค์กร หน่วยงานต้องการอยาก...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1338
Ico48
Small_sp6
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ4
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 243
Ico48
Small_sp4
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ3
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 269
Ico48
Small_sp2
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ2
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 156
Ico48
Small_sp1
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ1
By kwang saelee
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 201