นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Sutawadee
Ico64
PR Sutawadee Nakaro
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

05 มิถุนายน 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
กระตุ้นเพื่อนสู่วงแชร์
ใน การใช้งาน Share PSU
โดย Monly
"อยากจะเข้าใช้งาน อยากจะบันทึกกับเขาบ้าง บางครั้งเจอด่านแรกก็เหนื่อยหน่ายที่จะทำต่อไป สมัครเข้ากี่ครั้งก็สมัครเข้าระบบไม่ได้ ทำไม ทำไม?" ต้องเข้าใจ คนเราเมื่อต้องการที่จะบันทึก มีเรื่องที่จะแบ่งปัน เมื่อเจอปัญหาตั้งแต่เริ่มแรก ไม่อยากที่จะบันทึก เรื่องนี้ต้องเข้าใจ และนำกลับไปทบทวน เพื...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1100
Ico48

ชอบ

Ico48
การตั้งค่า ThunderBird อ่าน mail PSU
ใน มาชำมาชำ
โดย nagarindkx
ThunderBird เป็น Mail Client ที่ใช้สำหรับรับส่ง E-Mail ทั้ง POP3 และ IMAP4 เป็นตัวที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับ เพราะปลอดภัยต่อไวรัสกว่า Outlook Express ครับ ใน มอ. ของเราสามารถ Download ได้ที่นี่ หลังจาก download เสร็จแล้ว ก็ให้ Install โดยใช้หลักการ "Next Technology" กล่าวคือ Next Next Next Yes OK ไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4431
04 มิถุนายน 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ ม.อ. กับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ ม.อ. กับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ / หน่วยงาน ทั้ง 5 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1871
01 พฤษภาคม 2556
Ico48
SJST ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI แล้ว
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และจัดให้เป็นวารสารในกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI โดย TCI พิจารณาคัดเลือกให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งทางก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1221
19 เมษายน 2556
Ico48
SJST Volume 35: 2 (March - Apirl 2013) is now available online
ใน RDONews
โดย Sutawadee
Dear PSU College, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), Volume 35: 2 (March - Apirl 2013) is now available online at http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/current.php Yours sincerely, Songklanakarin Journal of Science and Technology Tel: +66 (0) 74-2...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 968
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ S...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 748
05 เมษายน 2556
Ico48
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. จัดพิธีส่งมอบสัญญารับการสนับสนุนสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนพ.
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. ที่ได้จัดพิธีส่งมอบสัญญารับการสนับสนุนสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนพ. ภายใต้โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องสงขลา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1049
02 เมษายน 2556
Ico48
ขอเชิญทุกท่านส่งข้อมูลนักวิจัยเพื่อรับรางวัลในงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ประจำปี 2556
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เืพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2556 นี้ มีกำหนดการจัดงานในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อให้การจัดงานดังกล่าวลุ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 631
29 มีนาคม 2556
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวสาวิณี ทองฉิม โดยขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 1-5 เมษายน 2556 นี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ท่านสามารถ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 696
Ico48
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแถลงข่าวประกาศผลรางวัล งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดแถลงข่าวผลการประกวดงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 691
28 มีนาคม 2556
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 801
20 มีนาคม 2556
Ico48
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมบรรยายภาพรวมงานวิจัย ณ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย
ใน RDONews
โดย Sutawadee
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม Committee of Malaysian Public Universities' Deputy Vice-Chancellors ณ Executive Development Centre Hotel,Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย ตามคำเชิญจากทางมหาวิทยาลัย โดยได้บรรยายภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 793
08 มีนาคม 2556
Ico48
สถาบันวิจัยยาง ม.อ. จับมือ สกย. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านชมภาพกิจกรรมดีๆ ที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ ในวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2555 ได้มีการเชิญนักวิจัยด้านยางพาราลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ก่อนจะสานต่อด้วยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่เก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1023
06 มีนาคม 2556
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สถาบันวิจัยระบบพลังงาน จำนวน 1 อัตรา โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร รวมทั้งงานสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงาน ผู้สนใจสามารถโหลดใบสมัครและย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 730
04 มีนาคม 2556
Ico48
ด่วนที่สุด! เรื่องการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทดรุณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2556
ใน RDONews
โดย Sutawadee
จากเดิมที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทดรุณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 19 มีนาคม 2556 นั้น เนื่องจากมีนักวิจัยบางท่าน ที่ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงาน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 861
28 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
SJST Volume 35: 1 (January - February 2013) is now available online
ใน RDONews
โดย Sutawadee
Dear PSU College, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), Volume35: 1 (January - February 2013) is now available online at http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/current.php Yours sincerely,Songklanakarin Journal of Science and TechnologyTel: +66 (0) 74...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 903
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ม.ค.56
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ โดยมี 2 ฐานข้อมูล คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters ดูได้ ที่นี่ 2. Scopus ของ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 756
19 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยผ่าน Fan page และกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยขอเชิญทุกท่านไปร่วมกด Like ในแฟนเพจของสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อช่วยกันเสนอข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา และคลิกที่แบนเนอร์ ขวามือล่าง หรือที่http://www.facebook.com/rdo.psu นอกจากนี้ยังมี กลุ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 25366
13 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย"
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3309 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 920
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุม The 13th Science Council of Asia Conference and International
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The 13th Science Council of Asia Conference and International Symposium ที่สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ร่วมกับ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 855