นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Sutawadee
Ico64
PR Sutawadee Nakaro
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

12 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น "นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ ประจำปี 2556"
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น "นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ ประจำปี 2556" เพื่อรับรางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย จำกัด พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทและใบประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 11 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น ท่านใดสนใจ สา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 996
Ico48
นักวิจัย ม.อ. ลงสำรวจพื้นที่เกาะบุโหลน มุ่งพัฒนาศักยภาพ ลดปัญหาขาดแคลนน้ำจืด
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านติดตามการดำเนินงานของทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้นำผลงานวิจัยการสร้างสระกักเก็บน้ำจากยางพารา ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ในการช่วยแก้ปัญหาการกักเก็บน้ำจืด ของชาวบ้านบนเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล ตามโครงการ “การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในการสร้างสระเก็บกักน้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1108
11 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
ที่สุดแห่งความภูมิใจ กับ 10 รางวัลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากงานวันนักประดิษฐ์ 2556
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 ในแนวคิด “นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง” เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งในพิธีเปิดงาน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ นั้น ได้มีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาต...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 742
08 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านเข้าชมเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาภาคภาษาอังกฤษ
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานภายใต้ปณิธานที่ต้องการขับเคลื่อน ม.อ. สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย พร้อมทั้งมีการเรียนรู้ พัฒนาให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการยอมรับทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกประเทศเป็นอย่างดี รวมถึงมีโครงการ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 834
Ico48
การติดตามสถานะบทความของผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาได้มี "การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย" ประเภทรางวัลเผยแพร่บทความ Online นั้น สำนักวิจัยและพัฒนาขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ ท่านสามารถติดตามสถานะบทความได้แล้ว ที่เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา โดยไปที่ เมนูซ้ายมือ > เลือก รางวัล > รางวัลตีพิมพ์ > รางวัลเผยแพร่บท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 804
25 มกราคม 2556
Ico48
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สอศ. หวังเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานของประเทศ
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่าน ชมภาพความร่วมมือ ระหว่างมหาิวิทยาัลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำโดยนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวิจัยระบบพลังงาน หน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินโครงการ นำโดย ผศ.ดร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 866
18 มกราคม 2556
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ในระดับดี ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นการพิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลจากทั่วประเทศ โดยในปี 2555 นี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 961
Ico48
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ท่านที่ 5 ของ ม.อ.
ใน RDONews
โดย Sutawadee
จากปี 2551 ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านแรกคือ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2552 ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 692
14 มกราคม 2556
Ico48
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555 ตามแนวคิดของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้จัดสรรกองทุน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1000
09 มกราคม 2556
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยชุดระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมผู้บริหารโดย ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองผอ.ฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO) ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย เรื่อง ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ (ด้วยระ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 829
Ico48
วารสาร ม.อ. ผ่านเกณฑ์การจัดอันดับวารสารวิชาการ จัดโดย สกว. ถึง 5 ฉบับ ใน 2 สาขา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
จากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยเชิงวิชาการในหลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีความสามารถสูง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูงได้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพวารสารวิชาการในประเทศ และใช้เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 921
07 มกราคม 2556
Ico48
สกว.ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ระดับต้นเพื่อต่อยอดสู่การวิจัยแบบมุ่งเป้า โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ระดับต้นเพื่อต่อยอดสู่การวิจัยแบบมุ่งเป้า โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม ที่ โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 900
Ico48
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย"
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย" โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลไฟล์ word และ pdf จำนวน 1 แผ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 847
28 ธันวาคม 2555
Ico48
Small_003
สำนักวิจัยและพัฒนา สวัสดีปีใหม่ 2556
โดย Sutawadee
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1214
Ico48
สวัสดีปีใหม่ชาว ม.อ. ทุกท่าน จากสำนักวิจัยและพัฒนา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ถึง ... ประชาคม ม.อ. ทุกท่าน เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2556 นี้ สำนักวิจัยและพัฒนาขออวยพรทุกท่าน ให้ประสบแต่สิ่งดีๆ ประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ ขอให้เป็นปีที่เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงาน เงินทอง หรือความรัก ขอให้มีความสุขและรับมือกับความทุกข์ทั้งหลายได้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 810
25 ธันวาคม 2555
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : พ.ย.55
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters 2. Scopus ของบริษัท Elsevier B.V. และส...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 989
20 ธันวาคม 2555
Ico48
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโทและเอก ส่งข้อเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในประเด็นป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ใน RDONews
โดย Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาเอก (ทำวิทยานิพนธ์) ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในประเด็นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 909
19 ธันวาคม 2555
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งข้อเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ (MOU ม.อ. – สกว.) โดยผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1189
Ico48

ชอบ

Ico48
สื่อด้วยภาพ "การแข่งขันกีฬาสามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่" ครั้งที่ 1
ใน Hot News สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
โดย Monly
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 สภาพอากาศในวันนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการแข่งขัน ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่จุดเริ่มต้นการเดินพาเหรด จากคณะศิลปศาสตร์ ไปเป็นใต้อาคารศูนย์กีฬาใหม่แทน เนื่องจากฝนเทกระหน่ำมาอย่างหนัก ณ บริเวณใต้อาคารศูนย์กีฬาใหม่ หนาแน่นไปด้วยบุคลากรจากคณะ/หน่วยงาน ในวิทยาเขตหาดใหญ่ ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3913
Ico48

ชอบ

Ico48
Small_srinara14dec2012_42
การแสดงแอโรบิคโชว์งานแข่งขันกีฬาสามัคคี วข.หาดใหญ่
โดย Monly
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 685