นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Sutawadee
Ico64
PR Sutawadee Nakaro
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

08 พฤศจิกายน 2555
Ico48
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข 15 - 18 พ.ย. นี้
ใน RDONews
โดย Sutawadee
จังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก สำนักงบประมาณ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดทูนพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1002
05 พฤศจิกายน 2555
Ico48
มอ. ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำปี 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความภาคภูมิใจ กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมปี 2012 ที่จัดขึ้นโดย National Taiwan University แห่งไต้หวัน ที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมจากทั่วโลก ทั้งในภาพรวม และแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ซึ่งในการจัดอันดับนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับที...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1170
02 พฤศจิกายน 2555
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา จัดพิธีส่งมอบงานของสำนักวิจัยฯ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาท่านใหม่ ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 หลัง รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฑสกุล ผู้อำนวยการท่านเดิม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 840
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ เสนอผลงานรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย หรือผู้สนใจทุกท่านเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นโยบายของทางราชการ หรืออื่นๆ ประจำปี 2555 โดยท่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1118
25 ตุลาคม 2555
Ico48
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ "วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ"
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดี กับผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการประดิษฐ์ คิดค้น รวมไปถึงสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1174
18 ตุลาคม 2555
Ico48
ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ได้แล้ว
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ด้วยสำนักวิจัย ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยให้สามารถขับเคลื่อน และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยและทุกท่านที่สนใจรับทุนอุดหนุนการวิจัย เข้าไปดูกำหนดการและรายละเอียดในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 825
17 ตุลาคม 2555
Ico48
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี นักวิชาการ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมติดตามข่าวและบทสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ.วิทยาเขตภูเก็ต ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2555 โดยเป็นการสัมภาษณ์ในฐานะที่ ผศ.ดร.ชินวัชร์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 จากมูลนิธิส่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1099
16 ตุลาคม 2555
Ico48
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/99-2010-09-03-04-40-12/932----1-
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1559
15 ตุลาคม 2555
Ico48
ขอเชิญรับชมข่าวและบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี เจ้าของรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมติดตามข่าวและบทสัมภาษณ์ของผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมอ.วิทยาเขตภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี2555 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีการประกาศผลและแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 5 ตุลา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1059
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ก.ย.55
ใน RDONews
โดย Sutawadee
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1634
Ico48
ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ เรื่อง High Speed Rail Technology
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ ตอนที่ 1 เรื่อง High Speed Rail Technology ที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ตรงจากระบบรถไฟชินคันเซน จำนวน 3 ท่าน มาเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ด้านการออกแบบรถไฟควา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1077
12 ตุลาคม 2555
Ico48
ด่วน ! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ก่อน 17 ตุลา นี้
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยมีวงเงินประมาณ 5 ล้านบาท จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งมาได้ที่ plan.sk@hotmail.com และสำเนาถึงsuparp....
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1472
10 ตุลาคม 2555
Ico48
สสส. ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการด้านการประเมินผลถึงวันที่ 30 ตุลาคม นี้
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิชาการด้านการประเมินผล 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2555 โดยสามารถสมัครได้ 2 ทาง 1.กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนาม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 967
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/conten...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 996
09 ตุลาคม 2555
Ico48
อาจารย์ภาควาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช พบสัตว์ใต้น้ำสกุลใหม่ในทะเลสาบสงขลา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ โดยเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะของน้ำในทะเลสาบถึง 3 น้ำ คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มีแม่น้ำและคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบแห่งนี้ ทำให้น้ำมีกา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1723
Ico48
ขอเชิญรับชมเทปบันทึกภาพ งานสัมมนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 4 ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติสู่การจัดการและการขยายผลเป็น Songkhla Model"
ใน RDONews
โดย Sutawadee
จังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ได้มีการจัดสัมมนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 4 ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติสู่การจัดการและการขยายผลเป็น Songkhla Model" โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1127
05 ตุลาคม 2555
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ.วิทยาเขตภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้มีการประกาศผลและแถลงข่าว ไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1184
03 ตุลาคม 2555
Ico48
พวอ.รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญาโท (RRI Grants-MAG)
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม: ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 สำหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโทเพื่อรองรับความต้องการขอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1374
02 ตุลาคม 2555
Ico48
การติดตามสถานะบทความของผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ใน RDONews
โดย Sutawadee
เรียน ผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทรางวัลเผยแพร่บทความ Online ประจำปี 2555 นั้น บัดนี้ นักวิจัยที่กรอกข้อมูลในระบบ HRMIS (https://hrmis.psu.ac.th) เพื่อขอรับรางวัลฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค....
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1054
01 ตุลาคม 2555
Ico48
มูลนิธิชัยพัฒนา หนุน ม.อ.-วิทยาลัยเกษตรตรัง เดินหน้าโครงการวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน
ใน RDONews
โดย Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน เพื่อหวังรวบรวมฐานข้อมูลด้านผลผลิตปาล์มน้ำมันแต่ละสายพันธุ์ และให้เป็นศูนย์คัดเลือกคัดเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงที่เข้ากับสภาพภูมิอากาศของไทยได้ดี ขยายให้แก่เกษตรก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1258