นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

27 มีนาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว ยางพารา และปาร์มน้ำมัน จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท : ปาร์มน้ำมัน เรื่อง “ชุดตรวจสอ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4292
Ico48
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว ยางพารา และปาร์มน้ำมัน จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท : ปาร์มน้ำมัน เรื่อง “ชุดตรวจสอ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4292
Ico48
Small_a3
รางวัลการประกวดนวัตกรรม
โดย Tarakorn.P
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1695
Ico48
Small_a4
รางวัลการประกวดนวัตกรรม
โดย Tarakorn.P
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1235
26 มีนาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวอารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 5310230010 ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง การโคลนยีนและสังเคราะห์ห์รีคอมบิแนนท์ของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์ และเบตา-1,3-...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2597
Ico48
รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวอารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 5310230010 ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง การโคลนยีนและสังเคราะห์ห์รีคอมบิแนนท์ของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์ และเบตา-1,3-...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2597
Ico48
Small_2
รางวัล อารีรัตน์
โดย Tarakorn.P
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1028
13 ธันวาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
วันนี้วันจันทร์ คิดถึง ละครแรงเงาลืมไปว่าอวสานแล้ว แต่ก็จำคำพูดของคุณแจงจิตม...
โดย noo neen
ดอกไม้: 2
Ico48

ชอบ

Ico48
อยากเก่งต้องเข้าหา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อยากได้โน่น ได้นี่ มีแต่อยาก อยากได้มาก ได้มาย กลายสับสน อยากได้มั่ง ได้มี เหนือผู้คน อยากเหลือล้น ล้วนความอยาก มากจริงจริง เก่งภาษา ก็อยาก มากเสียด้วย เก่งต้าอ้วย เจรจา พาหนุงหนิง เก่ง IT เก่งคอม ให้พร้อมจริง เก่งทุกสิ่ง เก่งทุกอย่าง ทางเจริญ ต้องหมั่นฝึก หมั่นฝน จึงเก่งได้ ต้องไม่ห...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1487
21 พฤศจิกายน 2555
Ico48
เปตอง
ใน REMEMBER
โดย Tarakorn.P
เปตอง --ในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ขณะนั้นเวลาประมาณ 19.00 น. สาวน้อยเธอก็ยังนั่งทำงาน อยู่คนเดียวในสำนักงานแห่งหนึ่ง….... ภายนอกแลมองเห็นนักศึกษามาอ่านหนังสือกัน ซึ่งก็ยังดูคึกคักดี เธอทำงานด้วยความใจจดใจจ่อ เพราะดึกมากแล้ว เธอได้สั่งปริ้นเอกสาร ซึ่งห้องรับเอกสารอยู่อีกห้องหนึ่ง เธอเดินไป...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1854
01 กรกฎาคม 2555
Ico48
Tarakorn.P (Recent Activities)
01 July 2012 18:03
#78189

บทความนี้ช่างมีประโยชน์จริงๆ ได้รู้จักคนเกาะสมุยดั้งเดิม และคนที่ไปตั้งรกรากที่อื่นๆ

20 มิถุนายน 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย
ใน REMEMBER
โดย Tarakorn.P
นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย(พระยาเจริญราชภักดี) หลวงพิพิธอักษร (สิงห์ สุวรรณรักษ์) นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย เป็นทั้งนักบริหารและนักปกครองและนักพัฒนาที่ดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาะสมุยมาก และได้ขนานนามท่านว่า "พ่อนาย" ท่านได้ย้ายที่ว่าการจากบ้านดอนแตง (หน้าเมือง) มาตั้งที่บ้านหน้าทอน หมู่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 129 · อ่าน: 39214
17 มิถุนายน 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ปร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3515
Ico48
ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ปร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3515