นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลมและแสงแดด
Ico64
- ธีรภาพ - แก้วประดับ
นักวิทยาศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

13 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48

ผมคิดว่าเราอย่าคิดอะไรเป็นตัวเงินไปหมด อยากให้คิดว่าเราทำให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพ มีแหล่งที่มาของพันธุ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ดีกว่าเกษตรกรไปหาซื้อพันธุ์ปาล์มที่มีแหล่งที่มาที่ไม่ดี ทุกสิ่งนี้ให้คิดไปในทางที่เกษตรกรสามารถได้พันธุ์ที่ดี ผลผลิตสูง นำไปสู่รอยยิ้มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มมากกว่า