นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

02 กันยายน 2557
Ico48
อนาคตวิชาชีพพยาบาล:มุมมอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
เมือวันที่ 4-6 กันยายน 2545 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดับชาติเรื่อง"การพยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพใหม่ " ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของท่านอาจารย์ ดร วิจิตร ศรีสุพรรณ คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเวลา 12 ปี ที่ได้มีโอกาสนำใช้ คำประกาศพยาบาลชุมชนในระบบสุข...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1910
Ico48

ไปเข้าค่ายศัลยกรรมกิเลศ ละ ลด เลิก รสชาดเหล่านี้ อีกครั้ง ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาเสพอีกแล้วค่ะ

เจริญธรรม สำนึกของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจงกลับมา จงกลับมา

เพื่อตัวเองและคนที่รักเรา และเรารัก

ขอบคุณการแบ่งปันค่ะ

ยาดมเอง

01 กันยายน 2557
Ico48
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
ผ่านไปอีกรุ่น กับการมีส่วนร่วมในการร่วมสร้างกำลังคนสู่สังคม จากวัยศึกษาเล่าเรียนไปสู่วัยทำงาน ดูแลตนเอง ครอบครัว และผู้รับบริการ หรือการเป็นผู้ผลิตในระบบชุมชน สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือนานาชาติ ได้ฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยกันทั่ววิทยาเขต เป็นการปลุกปลอบความทรงจำสมัยเป็นนักศึกษาที่ร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 956
Ico48

เป้าหมายเดียวคือคำตอบที่ถูกต้อง วิธีคิดต่างอยู่ที่ประสบการณ์ การฝึกฝน

สิ่งสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้วิธีการคิดของกันและกัน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการได้มาซึ่งคำตอบและการตอบโจทย์

สิ่งที่สำคัญกว่า จะเข้าถึงกันอย่างไร อยู่ที่สัมพันธภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าถึง เข้าใจ ร่วมพัฒนา เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยดี

เป็นการลับสมอง ลองปัญญา ที่วิเศษเลยค่ะ

10-แมว = 20-หมา = กระต่าย

แมว = 24-หมา

10-(24-หมา) = 24-หมา

2 (หมา) = 24+24-10

หมา = 34/2 = 17

แมว = 7

กระต่าย = 3

หมา+แมว+กระต่าย = 27

คิดแล้วต้องเขียนลงกระดาษ อย่างนี้คำตอบช้าแน่นอน สำคัญคนที่ได้คำตอบเร็วจะกลายเป็นผู้ชนะเสมอ หรือเราจะอยู่ ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อความมีคุณค่าของกันและกันหรือเปล่า

อยู่ที่เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันจริงๆ

ด้วยความขอบคุณค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

ชอบ

Ico48
เดินทางผิด?
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
เช้านี้ตื่นขึ้นมาได้โจทย์คิดจากน้อง Teddy ดังนี้ครับ ผมนั่งคิดในใจแป๊บนึงก็ส่งต่อให้ Group ใน Line 3กลุ่ม(การคิดของผมก็เริ่มจากการตั้งสมการ) ระหว่างเดินทางมาทำงานก็มีการถามโจทย์นี้ขึ้นมา และหลานที่เรียนอยู่ที่ มอ.ว. ก็บอกว่า "ใช้วิธีแทนค่าลงไปก็ได้เร็วดี" แนวคิดการแก้ปัญหาคือ การสมมติค...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 3716
Ico48

การไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของชุมชนและสังคม เป็นเรื่องสำคัญ ผาดำ คลองจำไหร คลองอู่ตะเภา เป็นแหล่งน้ำสายสำคัญของเมืองหาดใหญ่และใกล้เคียง สภาพที่เป็นอยู่จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ใครจะเป็นเจ้าภาพสำหรับการสร้างอนาคต "สงขลาสีเขียว" หรือ"สงขลาเขตเศรษฐกิจพิเศษ" ที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม....

ชื่นชมในกิจกรรมการเข้าถึงความจริงค่ะ

ด้วยความขอบคุณ

ยาดมเอง

Ico48

ชอบ

Ico48
ต้นทุนทรัพยากรบุคคล
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมนำเสนอแนวทางการคิดต้นทุนการทำธุรกิจของบริการ 2- 3 ตัวอย่างในที่ประชุมบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แนวคิดการบริหารธุรกิจต้องเปลี่ยนตามบริบทที่เปลี่ยนไป ผมจำได้ว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้วผมซื้อ PC ในราคาประมาณ 40,000 บาท ในขณะที่เงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้นยังไม่ถึง 8,000...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1004
Ico48

อย่างนี้ต้องตามหาที่มา สนใจค่ะ พร้อมกับภาษีที่ดินและภาษีมรดกด้วยหรือเปล่าคะ

ด้วยความขอบคุณ

ยาดมเอง

Ico48

ชอบ

Ico48
การประกันเงินฝากธนาคาร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การฝากเงินกับธนาคารเดิม ใครฝากไว้เท่าไร ก็คงมีเงินตามในบัญชีเท่านั้นตามกฎหมายที่รัฐบาลประกันให้ หากธนาคารที่รับฝากเงินเกิดล้มละลาย แต่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองทั่วไป พ.ศ. 2555 ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ได้กำหนดการคุ้มครองเงินฝากเป็นระยะ ๆ ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 658
25 สิงหาคม 2557
Ico48

อีกมุมค่ะท้าว

จากการที่เคยมาร่วมกับชาวบ้านเป็นเจ้าภาพจัดงาน

จากการที่มาลุ้นชาวบ้านนำเสนองาน พร้อมกับ ชมความหลากหลายของความรู้

จากการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่สำหรับเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน

จากการที่จ่ายค่าเช่าเพื่อจำหน่ายพันธ์ุพืช ผลผลิตจากวนเกษตร เกษตรอินทรีย์

มาปีนี้ไม่ได้ไปเดินงานเช่นทุกปี เพราะไม่มีเป้าหมาย ไปลุ้น ไปเชียร์ ไปแชร์....หรือไปเช่า..

ลูกออกจากอก ไปในถินที่ต้องการศึกษา เรียนรู้

คืนหน้า มองผืนดิน ซึ่งเป็นมรดก ที่พ่อเฒ่า แม่ เฒ่า พี่ ป้า น้า ลุง พ่อแม่ หักร้างถางพง ไว้ให้ และกำลังจะถูกเวนคืนทำถนนเลี่ยงเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา

อนิจจัง นี่หรือคือการพัฒนา นี่หรือคือความก้าวหน้า

เดี๋ยวก็ผ่านค่ะ มันเป็นเช่นนี้เอง

ทำหน้าที่กันต่อไป สิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับโลกมานานแล้ว

ทำหน้าที่อย่างไม่ทุกข์กันต่อไปค่ะ ทุกอย่างคือการเรียนรู้ ปรับตัวอยู่กับความเป็นจริง

อย่าลืมไปทำบุญเดือนสิบกันนะคะ

เจริญธรรม สำนึกค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

ชอบ

Ico48
ระดับความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จ เป็นการนำความรู้ไปใช้จนเกิดค่า เกิดประโยชน์ งอกงามในการทำงาน การประกอบอาชีพ ความสำเร็จเป็นผลของการเรียนที่นำไปใช้งาน ที่มีหลายระดับ ระดับต้น คือได้ทำ เป็นความสำเร็จแค่ได้เข้าเรียน เข้าอบรม แต่ไม่ได้นำมาใช้ทำงาน ซึ่งพบบ่อยในการเรียน การอบรม ดูงาน ได้แค่เขียนในประวัติว่าได้เรียนอ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 708
Ico48

ชอบ

Ico48
รู้หรือไม่รู้อยู่ที่ตัวเรา
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
รู้หรือไม่รู้อยู่ที่ตัวเรา มาแบบแนวของคนพูดหาเรื่องตั้งแต่เช้า ๆ หรือว่าหัวรุ่งบ้านเราอาศัยช่วงเวลาที่ตื่นเร็ว แบบว่านอนมาสักพอประมาณตามระยะเวลาของคนอายุขนาดเรา แต่เราไม่บอกว่าอายุเราเท่าไร อาจจะเท่าน้องใย หรือไม่ก็พอ ๆ กะน้า หากคิดไม่ออกบอกไม่ได้ก็พอ ๆ กะ ท้าว ฮา "รู้หรือไม่รู้อยู่ที่ตัวเร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 892
Ico48

ลงนัดไว้แล้วค่ะ หลังทำบุญเดือนสิบ

ได้พลังบุญจากกตัญญููกตเวทิตาของคุณทดแทนช่วยหนุนเสริม บทเรียนที่ได้นำสิ่งที่รู้มาใช้ ขอบคุณทีมผู้จัดสรรโอกาส

เจริญธรรม สำนึกดี ค่ะ

ยาดมเอง

18 สิงหาคม 2557
Ico48
การพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
วันนี้ได้มีโอกาสเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลในภาคใต้ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบ 5 สถาบัน นับได้เป็น 16 ปีของความร่วมมือ โดยเริ่มสมทบ 4 สถาบันในปี 2541 ประกอบด้วย วพบ.สงขลา ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1397
04 สิงหาคม 2557
Ico48

การเรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวคือการศึกษาที่ทรงพลังด้วยเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนแห่งตนและความเป็นคนของผู้อืน ด้วยโลกนี้มีความพร่องอยู่เป็นนิจ เกิดอภัยและเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น นำไปใช้ประโยชน์ต่อตลอดชีวิตค่ะ"เกลียวสว่านแห่งการเรียนรู้"

ขอแสดงความคารวะต่อ NELSON MENDELA

ขอบคุณคุณโอ๋ที่ช่วยให้ได้อ่านสาระดีๆๆค่ะ

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

30 กรกฎาคม 2557
Ico48
ยาดม (Recent Activities)
30 July 2014 09:57
#99334

การเรียนรู้ต้องพัฒนาตามวุฒิภาวะ เช่นมะม่วงสุก ถ้าบ่ม ธรรมชาติเดิมของมะม่วงสุกก็เปลี่ยนไปเป็นธรรมดา

เมื่อการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ กลับกลายเป็นธุรกิจการศึกษาของคนบางกลุ่มคือชะตากรรมของแผ่นดิน ซึ่งในที่สุดก็คือชะตากรรมร่วมของทุกคน มากบ้างน้อยบ้างตามแต่การกระทำของแต่ละคน

อยู่ที่เป้าหมายของชีวิตที่เหมือนน้ำแข็งในมือ ในที่สุดก็เป็นอากาศธาตุ

ขอบคุณค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

สาธุค่ะ คนที่ 5 คงเป็นชู้รัก หรือกิ๊ก ทีช่วยให้เราเข้าใจทั้ง 4 คน คือธรรมะ ที่มีสติเป็นผู้ชี้แนะ

เจริญธรรม สำนึกดีค่ะ

ยาดมเอง

18 กรกฎาคม 2557
Ico48

ขอบคุณค่ะ

ุคุณ Our Shangri-La

ทำหน้าที่ของผู้ศึกษาเรียนรู้และกำหนดการปรับเปลี่ยนกันต่อไป

ความทนทุกข์ยากมีขอบเขตจำกัด

ยามวิกฤติก่อกำเนิดวีรชน

ยามพ่อแม่ทุกข์เจ็บป่วยจัึงเกิดลูกกตัญญูู

ยามยากลำเค็ญจึงเกิดแม่ศรีเรือน

ตามดูและสร้างความจริงกันต่อไปค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง

11 กรกฎาคม 2557
Ico48

ขอบคุณที่ทำให้ได้ทบทวนธรรม เพื่อนำไปปฏิบัติในทุกกาลค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

ชอบ

Ico48
วันอาสาฬหบูชา 2557
ใน สรรค์สาระ
โดย LeeO
สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีกว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่ง ในปี 2557 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเท่าใด...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 972