นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

My Activities

06 January 2014
Ico48
สะท้อนตน 2556
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
วันเวลาที่ผ่านไปในปี 2556 ได้ร่วมเรียนรู้จากงานที่ทำทั้งที่ต่อเนื่องและร่วมความสัมพันธ์ใหม่ ที่สัมพันธ์กับฐานของครอบครัวและชีวิต 1.การสร้างพยาบาลชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน นักศึกษาในโครงการ 5 คน จบการศึกษาไปแล้วในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายโครงการคือทำงานในชุมชนที่รับทุน 2 คน อีก 3 คนแหล่งทุน...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1105
Ico48
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม"
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ ร่วมสร้างสรรค์สังคมได้ สุขและทุกข์อยู่ที่ใจ เริ่มต้นได้อยู่ที่เรา... ความสมดุล...ของความเป็นเลิศและความเป็นธรรม...นำสู่ความเป็นปกติ เป็นสุขจากการเรียนรู้ร่วมกันในชานชาลาแห่งการเรียนรู้ Share.PSU.ค่ะ สวัสดี ปีใหม่ 2557 ยาดมเอง
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 1386
Ico48

ปีนี้อาจารย์ได้กรุณาถ่ายทอดหลักชีวิต/การงานต่างๆออกมามากมายให้ได้ทบทวนตนเอง

ในฐานะหนึ่งผู้ติดตามความคิดและเห็นการปฏิบัติของอาจารย์เสมอมา อาจารย์เป็นครูต้นแบบท่านหนึ่งของการเรียนแบบ

"เป็นให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส"แถมด้วยมรดกทางความคิดและปํัญญามากมายมาให้เรียนรู้

ปีนีเนื่องในโอกาส วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ 2557 จึงขอประกาศเชิดชูท่านอาจารย์วัลลพ สันติประชา (ธรรม /ที่แอบเติมเองเสมอ) เป็น "ครูคนดีในดวงใจของชานชาลาแห่งการเรียนรู้สงขลานครินทร์" แห่งนี้ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ สุข สดใส เบิกบาน ตลอดไปถึงครอบครัวด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพรักและนับถือ

ยาดมเอง (อุดม พานทอง)

Ico48

Likes

Ico48
สวัสดีปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ผ่านไปแล้ว ปี56 ต้องยกออก สิ่งช้ำชอก ไม่ดี ที่มากหลาย ที่สุมอยู่ แน่นอก ยกออกไป เพื่อเริ่มใหม่ ปี57 ให้เด็ดจริง สุขภาพ กายใจ ต้องหมั่นฝึก ต้องให้คึก ให้ครื้น ตื่นทุกสิ่ง ออกกำลัง สร้างใจ ให้ไหวติง อย่าประวิง รอช้า ชะล่าใจ ความรู้คิด ต้องติด ตามให้ทัน ต้องมุ่งมั่น ก้าวทัน โลกยุคใหม่...
Flowers: 11 · Comments: 3 · Read: 1247
Ico48

ขอไปตั้งหลักพิจารณาตนเองค่ะ

ขอบคุณ

ยาดมเอง

Ico48

Likes

Ico48
ไม่เก่ง ทำไม่ได้ ; จริง หรือ เท็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนส่วนใหญ่ เวลาจะทำอะไรใหม่ ๆ มักรู้สึกว่า ตัวเองไม่เก่ง และทำไม่ได้ จึงไม่เก่ง ไม่ได้จริง เพราะไปหลงความคิดของตนเอง ความจริง ทุกคนมีความสามารถและทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำได้ โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถทั่ว ๆ ไป ที่คนส่วนใหญ่ทำได้ ดังนั้น ก่อนที่จะบอกว่า ตนเองไม่เก่ง ทำไม่ได้ ต้องหาหล...
Flowers: 10 · Comments: 2 · Read: 996
Ico48

Likes

Ico48
การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกคือการหาความรู้ พิสูจน์ความจริง ใช้งานได้ พัฒนาหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง การศึกษาปริญญาโท เป็นการศึกษาเพื่อกระบวนการเพิ่มความรู้ หาความจริง วิเคราะห์ความรู้ได้ สังเคราะห์ความรู้เป็น ด้วยกระบวนการทำวิจัย เมื่อสำเร็จการศึกษาต...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 858
02 January 2014
Ico48
ยาดม (Recent Activities)
02 January 2014 16:01
#95059

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอบคุณมาก ที่ ช่วยให้รู้สถานะตนเอง 72 ค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

Likes

Ico48
อย่าปลดผมออกเลย
in Equipment for Life
By Zenki
ในยามวิกฤตเศรษฐกิจโลกเช่นนี้ องค์กรขนาดใหญ่ต่างๆพยายามช่วยเหลือตัวเอง เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง และอยู่รอดต่อไปได้ ซึ่งหนึ่งในหลายมาตรการที่ถูกงัดออกมาใช้ ก็คือ การปลดพนักงานออก แม้จะเป็นวิธีที่ดูจะทำร้ายจิตใจทั้งผู้ถูกปลดออก ผู้พิจารณา และเพื่อนพนักงาน แต่เพื่อความอยู่รอดของส่วนรวมแล้ว การพิจาร...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 1160
Ico48

สวัสดีปี 2557 ค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

Likes

Ico48
ทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
แผนกลยุทธ์ เป็นการกำหนดแนวทาง กระบวนการปฏิบัติสู่ความสำเร็จ การทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน เป็นการทำแผนสู่ความสำเร็จของตนเอง ประกอบด้วย 1. คิดวิเคราะห์ต้องการความสำเร็จอะไร นักเรียน นักศึกษา ต้องรู้ว่าต้องมีความสำเร็จอะไร ไม่ใช่แค่เพียงเรียนจบ เรียนผ่าน แต่ต้องรู้ว่า จบแล้วต้องการทำอะไร หรือมีอน...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 867
Ico48

Likes

Ico48
สวัสดีปีใหม่...จากใจ.."ท้าว Share"
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
ภาพถ่ายฝีมือ "ท้าว" ค่ะ "จะโอบเอา ไอรักมาออดอ้อน เมื่อยามนอน ให้รัก ห่มไออุ่นจะปัดเป่า น้ำตา อย่างละมุนเด็ดดอกไม้หอมกรุ่น กำนัลเธอให้ชีวิต เต็มพร้อมด้วยความหวังมีสติ มีพลัง อย่ารู้เผลอล้อมด้วยรัก ด้วยทรัพย์ และผองเกลอจงพบเจอ แต่สิ่งดีปีใหม่...เอย...." บทกวีเพราะๆ ของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบ...
Flowers: 12 · Comments: 4 · Read: 1574
Ico48

Likes

Ico48
สวัสดีปีใหม่ 2557
in ชีวิตและความเข้าใจ
By คนธรรมดา
เริ่มต้นปีใหม่ 2557 ด้วยการแวะมาทำงานที่ศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อนร่วมรุ่นโพสต์ใน fb ว่า ไม่มีเคาน์ดาวน์ เพราะเวลาไม่หยุดนิ่ง ไม่มีกินเลี้ยง เพราะกินกันทั้งปี วันละ 3 มื้อ ไม่มีสวดมนต์ข้ามปี เพราะสวดมนต์อยู่ทุกวัน แต่ที่มีคือ"ความรัก" ให้ทุกคน นะ นะ นะ ผมเลยขอเอาฝากเพื่อนทุกคนในแชร์ด...
Flowers: 12 · Comments: 1 · Read: 1215
Ico48

Likes

Ico48
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. - พรปีใหม่
in สาระรอบตัว
By Baby
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ให้แก่พสกนิกรชาวไทย สำหรับ ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลอง...
Flowers: 13 · Comments: 4 · Read: 1232
25 December 2013
Ico48

Likes

Ico48
คุณสมบัติสำคัญของนวัตกร
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ผมมีหนังสือนวัตกรพลิกโลก (The Innovator's DNA) ไว้ในความครอบครองนานมาแล้ว แต่ก็โดนหนังสือเล่มอื่นดึงความสนใจไปก่อน พออ่านจบไปแล้วก็มาถึงคิวของเล่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีเวลาอ่านในการเดินทางไปประชุมที่กทม. รูปข้างบนนี้คือโมเดล DNA ของนวัตกรในการมีความคิดสร้างสรรค์ครับ โมเดลนี้เริ่มที่ความกล้า...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1722
20 December 2013
Ico48

Likes

Ico48
ปลั๊กไฟ ทำให้เราไม่ประหยัดไฟฟ้า
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
การเลือกซื้อ/เลือกใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า บางครั้งเราหลายๆ คนคงไม่เข้าใจว่ามันสูญเสียเงินในกระเป๋าเราไปโดยใช้เหตุ บางก็เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานโดยตรง อทิเช่น ไฟฟ้าซ๊อต ไฟฟ้ารั่ว บ้างถึงกับอันตรายกับชีวิตกับผู้ใช้ได้โดยตรง แต่ที่แน่ๆ บ้านก็ไม่เหลือให้อยู่อาศัย เกิดจากการใช้ ปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ได้ไม่มาตรฐ...
Flowers: 11 · Comments: 2 · Read: 1364
Ico48

Likes

Ico48
หนึ่งเดียวในดวงใจ
in งานเอกสาร
By ผดา
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา น้องรักยิ้มเดินมาหาแล้วบอกว่า รักยิ้ม ได้พี่นะ พี่ผดา อะไรจ๊ะ รักยิ้ม ก็หนึ่งเดียวในดวงใจไง พี่ผดา งง ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเอง ขอบคุณค่ะ ผลจากการที่ศูนย์เครื่องมือฯได้มีโครงการ หนึ่งเดียวในดวงใจ ให้กับผู้ที่มีน้ำใจ ประจำเดือน โดยสมาชิกชาวศูนย์เครื่องมือฯเป็นผู้ให้ค...
Flowers: 13 · Comments: 2 · Read: 1445
Ico48

Likes

Ico48
ไม่จำเป็นต้องเป็น "ที่หนึ่ง" ในสายตาคนอื่น
in Variety of Monly
By Monly
"ใคร ๆ ก็อยากที่จะเก่งเป็นที่หนึ่ง แต่รู้ไหมว่า จริง ๆ แล้วโลกนี้ไม่มีใครเก่งเป็นที่หนึ่ง เพราะเราทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน" นั่นคือ บทความที่ "แบกนัมจุน" ได้กล่าวไว้ โดยเขากล่าวว่า "สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างผลงานศิลปะ คือ ความแตกต่าง กับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์" คนเราย่...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1218
Ico48

Likes

Ico48
จากงานอดิเรกสู่งานบุญ
in นานาสาระ
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
เมื่อหน้าหนาวมาเยือน หลายๆคนอยากจะไปสัมผัสความหนาวเย็น โดยผ่านทริปการท่องเที่ยว เพื่อจะได้ไปสัมผัสความเย็น ชมภาพความสวยงามของหมอกยามเช้า และที่สำคัญสำหรับสาวๆ จะได้ใส่เสื้อหนาว ผ้าพันคอ หมวกไหมพรมสวยๆผู้เขียนและกลุ่มเพื่อนๆต่างก็มองหาทริปที่จะไปเที่ยวตอนสิ้นปี ซึ่งปีนี้หยุดยาวหลายวัน และอากาศ...
Flowers: 11 · Comments: 3 · Read: 2638