นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

My Activities

26 November 2013
Ico48
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
ในที่สุดวันเวลาที่ต้องแสดงตัวตนก็มาถึง การเลือกข้างทางสังคม การรักษาสมดุลภายในตัว ในยามบ้านเมืองสงบเราต่างแยกย้ายกันทำหน้าที่ของตนด้วยความพยายามครองธรรมแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ ด้วยหวังว่าแต่ละคนโดยเฉพาะผู้นำจะทำหน้าที่ปกครองอย่าเป็นธรรมเพื่อช่วยทำให้เกิดความสงบเย็นร่วมกัน เราไว้วางใจแต่ละคนให้...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1078
14 November 2013
Ico48
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
ภายหลังการรับหมวกนักศึกษาก็ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ตนเองในการปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองในรายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเพื่อจะร่วมกันทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสุขภาพอันเป็นอุดมการณ์ชาติในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพ "สร้างนำซ่อม" ตามย...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1076
31 October 2013
Ico48
การสืบทอดจิตวิญญาณ
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
เมื่ิอวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันรับหมวกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาตร์ชั้นปีที่ 2 รหัส 55....รุ่นที่ 40 ซึ่งตนเองเป้นอาจารย์ประจำชั้นปี ในการจัดกิจกรรมวันนี้มีการประกวดเรียงความเกี่ยวกับ"พยาบาลในดวงใจ" มีนักศึกษาส่งเรื่องราวของตนเองมา 15 คน 15 เรื่องราว ล้วนสื่อให้ได้รับรู้ถึงจุดเปล่ี่ยนความค...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1285
17 October 2013
Ico48

เปลี่ยนจากคนแจวเรือจ้างเป็นแม่ย่านาง หรือเปล่าค่ะ

ยาดมเอง

01 October 2013
Ico48

อีกแบบอย่างของผู้บริหาร "มือคว้าดาว เท้าติดดิน"

ด้วยความนับถือ

ยาดมเอง

Ico48

" เราควรเริ่มละวางความเห็นแก่ตัว และเห็นว่าการกระทำเพื่อผลประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นภาระหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดการขัดเกลาตัวเอง มิจิตเมตตากรุณา มุทิตา และสามารถวางใจอุเบกขาได้ หากมีสิ่งที่ทำให้ผิดหวังเกิดขึ้น “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นสิ่งที่ขัดเกลา ยกจิตใจความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้น เป็นเป้าหมายที่มนุษย์ต้องพาตัวเองไป"

การถอดบทเรียนของผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนั้น คงมีคุณค่าที่จะช่วยให้เห็นวิถี ของการวางความเห็นแก่ตัวและมีจิตใจความเป็นมนุษย์ที่สูงค่า อันเป็นเป้าหมายที่แต่ละท่านไปถึง

ขอบคุณที่ช่วยแบ่งปันเสมือนได้มีส่วนร่วมอยู่ในงานด้วย

ยาดมเอง

10 September 2013
09 September 2013
Ico48

เป้นการร่วมแก้ปัญหายางถึงรากค่ะ และก็คงต้องตามดูแลคนสวนยางด้วย ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้

ขอบคุณชาวคณะทรัพย์แนวหน้า ร่วมเคียงข้างสุขทุกข์คนท้องถิ่น

จริงใจ ไมตรี ตลอดไป

ลูกหลานชาวสวนยาง

Ico48

Likes

Ico48
คณะทรัพยฯได้รับอนุญาตให้ใช้สวนยางหน้า ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สวนยางพาราหน้า ม.อ. เป็นสวนยางที่มีอายุยาวนานกว่า ม.อ. ที่เป็นที่ของคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งปัจจุบันท่านได้มอบเป็นของลูกหลานของคุณหญิงหลงฯ จากการขยายตัวการปลูกยางพารามายาวนาน ทำให้สวนยางส่วนใหญ่เป็นที่ใช้ผลิตน้ำยาง คือเป็นส่วนลำต้นทั้งหมด ซึ่งกล้ายางที่ใช้ปลูกทั่วไปในไทย เป็นต้นยางที่มี 2 ...
Flowers: 11 · Comments: 2 · Read: 1445
Ico48

Likes

Ico48
องค์ประกอบสำคัญในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable Organization Component)
in พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
By pompom
Pompom ขอเกริ่นนำก่อนเข้าสู่ประเด็นสำคัญของการนำเสนอที่มาที่ไปของการนำเสนอวิสัยทัศน์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กันสักเล็กน้อย เรามาดูกันว่าต้นไม้ที่มีอายุยืนได้เป็น 100 ปี นอกจากจะต้องมีรากที่หยั่งลึก ซึ่งเปรียบเสมือนอุดมการณ์ขององค์กรที่ต้องดำรงรักษาไว้ (Preserve) ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ของการ...
Flowers: 11 · Comments: 0 · Read: 1291
Ico48

มิน่าเวลางานชื่นชมคนมักได้ฟังเพลง "หยาดเพชร" เสมอ

คงได้เจออาจารย์ในตลาดเกษตรเช่นเดิมนะคะ

ยาดมเองค่ะ

Ico48

ร่วมเรียนรู้เกืื้อกูลและแบ่งปัน สานสัมพันธ์สรรสร้างทางสุขเย็นค่ะอาจารย์

ศรีตรังอีกต้นที่ยืนผลิช่อออกดอกอย่างสง่างาม โดยมีสักสยามมินทร์ อีกต้นที่ปลูกตาม

วันศรีตรังสะพรั่งบาน ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน

ยาดมเอง

06 September 2013
Ico48

เป็นให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส

นอกจากเป็นนักวิชาการ นักบริหาร ท่านยังเป็นปราชญ์ให้ได้เรียนรู้ด้วย

ด้วยความขอบคุณ

ยาดมเอง

Ico48

บทพิสูจน์จากแมงปอ ทุกคนเป็นครูได้ หากใจรัก และได้รับโอกาส ในการแสดงศักยภาพ

ความรู้ในมือแห่งรักวิถีพุทธ

ความต่อเนื่องคือความยั่งยืน.....

ยาดมเอง

03 September 2013
Ico48

-ยินดีด้วยค่ะสำหรับการทำหน้าที่คู่สงขลานครินทร์ ที่บอกถึงความเชื่อมั่นในการบ่มเพาะคนดี

-ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน ความคิด ความรู้ โดยเฉพาะความกล้าของความคิดที่จุดประกายให้ได้คิดต่อและมองอนาคตอย่างมีผู้ร่วมคิด

-ปรารถนาให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป

-ไม่ว่าในวง แชร์ หรือวงสาธารณะ อาจารย์มีคุณค่าสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้เสมอค่ะ

ขอบคุณอย่างสูง

ยาดมเอง

Ico48

Likes

Ico48
บันทึกสุดท้ายในนาม fnr-dean
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันสุดท้ายของการทำหน้าที่คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ พรุ่งนี้ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ก็เป็นวันแรกของคณบดีท่านใหม่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ซึ่งเป็นคณบดีคนแรกที่เป็นศิษย์เก่าของคณะ ท่านสำเร็จการศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ทำงานด้านการผลิ...
Flowers: 26 · Comments: 15 · Read: 2633
02 September 2013
Ico48

สองอย่างนี้อยู่ใกล้กันมากพร้อมที่จะแปรเปลี่ยนเป็นต่อ หรือตัด......ชาติ

ความหลงก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...ยอมรับและเรียนรู้ สำคัญที่อะไรคือเป้าหมาย.....ที่ต้องการ..เหนาะๆๆ

01 September 2013
Ico48
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
วันนี้มีภาระกิจหลายอย่างที่ต้องทำในบทบาท แม่บ้านสำหรับความเป็นครอบครัว แม่ของลูก พี่สาวที่ต้องดูแลน้องชายซึ่งกำลังนอนรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ลูกของแม่ซึ่งเป็นห่วงลูกชายคนเล็กที่ป่วยและเกรงในลูกสาวคนโตที่ต้องดูแลน้องชายกลัวลูกจะทุกข์จากงานที่ทำหลายหน้าที่ บทบาทการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มี...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1145
27 August 2013
Ico48

Likes

Ico48
นักปั่นจักรยานใจเด็ด กับ ครูผู้มาไม่ค่อยทัน
in เรื่องราวเล่าขานตัวตน เปปนสุขเศร้าเคล้าไป....
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวันอาทิตย์ ไปเป็นกรรมการกลางคุมสอบ สอวน. ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ได้เห็นพฤติกรรมของคนบางกลุ่มที่ไม่น่าเชื่อ ว่าเค้าจะปฏิบัติตัวแบบนี้ วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ฮิฮิ ตอนตนเองจอดรถเครื่องติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกหน้าโรงเรียน มีนักปั่นจักรยาน (อาชีพ) ผ่านมา และก็ผ่านไป แบบผ่าไฟแดง...
Flowers: 10 · Comments: 4 · Read: 1272
Ico48

Likes

Ico48
แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21
in งานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
แปลงสาธิตในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 คณะทรัพยากรธรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังแรงใจกาย 2 มือของทุกท่าน ทุกคน รวมป็นหนึ่งในภาพที่ปรากฏ เบ่งบาน สวยงาม สื่อถึงรอยยิ้มจากการบันทึกภาพถ่ายของผู้คนที่เข้ามาเที่ยวชมงาน ..เชิญร่วมแบ่งปันภาพถ่ายสวยๆ ในแปลงสาธิต มาชื่นชมกันในบล๊อกนี้ ..รอชม...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 2321