นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 ธันวาคม 2555
Ico48
สะท้อนตน 2555
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
ขอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณ โอ๋ มาจัดการทำสถิติของตนเอง ที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชานชาลาแห่งนี้ บันทึกตั้งแต่ 21 มิ.ย 51 ถึง บันทึกสุดท้าย 27 ม.ค 2555 รวม 24 บันทึก บันทึกแรก โครงการร่วมสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการเขียนบันทึกบอกกล่าวการทำงาน เพ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1065
23 ธันวาคม 2555
Ico48

พบแล้วสิ่งที่ได้ทำคือสิ่งนี้เองแล้วเกิดอะไรที่เป็นรูปธรรมให้เห็นและปรากฎ จงสำแดงออกมา ซะ ฮาฮา

บทบาทการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพ ถึง ธรรมนูญสุขภาพ อีกหลายอย่าง

ค่อยๆเขียนไป ถึงเวลาที่ชาต้องล้นถ้วยเสียที...ใจเย็นๆๆ

" ยาดมเอง"

Ico48

ประเด็นน่าสนใจเกิดอะไรขึ้นสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการทำงานของตนเอง หลังปี 2543 ถึง 2555

มีอะไรที่น่าถอดบทเรียน เรียนรู้ความจริงที่เกิดกับตนเอง นักประวัติศาสตร์คือผู้เขียนประวัติศาสตร์หาได้เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ไม่ ยกเว้นประวัติตนเอง

"ยาดมเอง"

Ico48

สานต่อศรัทธา ศรัทธาในคุณค่าคน ศรัทธาในคุณความดี การรักษาสมดุลระหว่าทุกข์กับสุข คือความปกติ รู้รักษาตนปกป้องใจ

ได้พบพานในสิ่งที่ดีๆ ตลอดไป

ทบทวนตนเริ่มให้พลังเสริมแก่ตน

"ยาดมเอง"

Ico48

การทำงานที่ผ่านมาบางครั้งเราก็ทำแบบพรหมสามหน้า คือ เมตตา กรุณา มุทิตา เมื่อพบคนที่เขาเริ่มต้นด้วยอุเบกขา กลับทำให้เราขาดความสุขในการกระทำความดีของตนเอง ใช่แล้วต้องนำพรหมหน้าที่ สี่ออกมา ทำเต็มที่วางให้เป็น เท่าที่ได้ ปล่อย วาง

ขอบคุณสติ

"ยาดมเอง"

ทบทวนแล้วฝึกกันต่อไปอย่างใช้สมาธิและมีปัญญา

Ico48

สิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของคลังความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บโดยคณะฯและเป็นบทเรียนสำคัญที่เป็นทุนการทำงานจนถึงปัจจุบัน จากการทำงานโดยเป้าหมายคือการพึ่งตนเอง การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และการศึกษาเพื่อสุขภาพ สู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อดุลยภาพของชีวิตและสังคม ที่เป็นสุขภาวะ ตอบโจทย์อะไรให้กับตนเองได้หลายอย่าง จนพัฒนาเป็น "๊UDOMStyle" รอการถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ คาดว่า โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศถ้าได้รับการจัดสรรคงได้อ่านงานตนเองกับเขาบ้าง นักศึกษาเคยขอไว้ตั้งแต่ปี2537 "หนูอยากอ่านหนังสือที่อาจารย็์เขียน เขียนให้เป็นแบบที่สอนเวลาลงมือทำไปด้วยกัน" พยายามมานานแล้ว ขอให้ถึงเวลาคลอดมาได้แล้วจะได้ทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีการสร้างมรดกทางปัญญาไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านกับเขาบ้าง พูดและทำมาก็ใช่น้อยแล้วนะ

ถึงเวลา "ยาดมเอง"

ทบทวนตนเริ่มเห็นภาวะหนี้ที่ต้องชำระ ...ทำบุญมามากแล้ว บำเพ็ญต่อไป...

ความพยายาม คือความสำเร็จ 2556

Ico48

ปีการศึกษา 2555 ไม่ได้ลงสอนเองแต่เป็นอาจารย์ท่านอื่น สำหรับตนเองได้เข้าไปร่วมงานมุทิตาจิต อาจารย์ของโรงเรียน

มิตรภาพยังยั่งยืน และปกติ

ความยั่งยืนคือมิตรภาพอันนำไปสู่ความร่วมมือในทุกเรื่อง

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

Ico48

รู้เขา เข้าใจเรา สร้างสรรค์บรรยากาศดีๆร่วมกัน คือประโยชน์ของการสะท้อนคิดที่ผ่านมา

ของใหม่ที่ทำอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญมีคะแนนนี้ซิ ค้างการนำเสนอไว้ก่อนรอการวิเคราะห์

งานแบบนี้ใครคือเจ้าของผลงานเมื่อถูกเรียกว่างานวิชาการ ที่เป็นผลประโยชน์เพื่อ KPIs เป็นงานที่ร่วมสร้างโดยคนในภาควิชาทุกคน

รอพิสูจน์การแสดงความเป็นเจ้าของ

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

Ico48

การบันทึกสะท้อนคิดการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2555 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาโรคเบื่องต้น ดำเนินการจัดทำอย่างเป็นระบบ มีการให้คะแนน และประเมินผลการใช้เครื่องมือนี้ ประมวลผลเสร็จไปแล้ว กลุ่ม 03-04 กลุ่ม 01-02 เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันสิ้นโลก( วันลงกอง 21 ธ.ค.55) ผลเป็นอย่างไรจะนำมาเสนอเป็นบทเรียน แต่ที่ประจักษ์ นักศึกษาต้องการบันทึกอย่างอิสระไม่ต้องการให้กำหนดประเด็น ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแต่ที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดทิศทางการทำงานของตนเองเป็นอย่างดี และช่วยให้ได้สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงเสียด้วย

ค้างไว้ก่อน

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

Ico48

น่าจะถามนักศึกษาที่ใช้สมุดนี้ไปแล้วว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำสะดุดคิดที่ปรากฎเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่นำมาใช้กับนักศึกษา รหัส 54

เสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 21:52
#82697

ประสบการณ์ที่ผ่านไป คงเป็นบทเรียนสำหรับการออกแบบในหลักสูตรปรับปรุง 2555 หากเป็นไปได้ฝึกให้ต่อเนื่องตั้งแต่การสร้างสัมพันธภาพ จนรับดูแลครอบครัว รวมไปถึงชุมชน พื้นที่เฉพาะที่กำหนดควรปฏิบัติการได้เลยโดยที่มีอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและทำงานในพื้นที่ร่วมจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แล้วจะลองเสนอผู้รับผดชอบต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 21:47
#82696

บทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

กำลังเป็นจริงเพราะเป็นนโยบายของคณะฯที่ให้กำหนดพื้นที่เฉพาะบูรณณาการทุกภภาระกิจ มีคณะกรรมการระดับคณะฯเกิดขึ้น กำหนดเป็น KPIs

ก็ทำกันไปให้เต็มที่อย่างบริสุทธิ์และเป็นธรรม บทพิสูจน์รออยู่ข้างหน้า

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

Ico48

บทบาทของครูพยาบาลชุมชนคือ"การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน"

ทางเดินแห่งตน

1. สร้างความมั่นใจ และภูมิใจในสิ่งที่มี ที่เป็น และรู้ว่าต้องการพัฒนาอะไร อย่างไร…

2. จัดโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. เปิดเวทีสาธารณะหรือบริิการวิชาการให้ได้แสดงความรู้ ความสามารถ

4. การจัดการความรู้ืื การสรุปบทเรียน เพื่อให้เกิดหลักฐานจากการเรียนรู้

5. การเข้าถึงสิทธิพึงมีพึงได้ ในทรัพยากรสาธารณะ

แค่นีก็ทำกันตลอดชีวิตมิจบสิ้น

ไม่หวังผลสำเร็จเร็ว ไม่กังวล ทำตามศักยภาพและความสามารถ......เรียน รู้ เรียนรู้......

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

Ico48

ยอดเจดีย์ของความเป็นสงขลานครินทร์ คือจิตวิญญาณ ของการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนนุษย์และตนเอง ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา

"ตนเองผาสุข สังคมสันติ"

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

Ico48

2555 ปีสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่มีทั้งทฤษีและปฏิบัติ ปีการศึกษา 2556 จะมีแต่ทฤษฎี คงต้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่กันต่อไป "สิ่งสำคัญคือการเริมต้น สร้างที่ตัวเราก่อน" แล้วนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บทบาทครูคือการทำให้เกิดการเรียนรู้ตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

"ยาดมเอง"

ทบทวนตนเอง 2555

Ico48

อีก 1 ปีการศึกษานักศึกษาทุนรุ่นนี้ก็สำเร็จการศึกษา ช่วงนี้ได้ประสาน เทศบาล. จัดสรรโอกาสให้นักศึกษา ทุน 2 คน เสนอโครงการ"เตรียมพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน" หลังปีใหม่จะนำเสนอให้พิจารณาและคงขอโอกาสจากปลัดให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการด้วยตนเอง อดทนรอคอยอย่างมีความสุข

ยาดมเอง

ทบทวนตนเอง 2555

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 21:10
#82691

ความคิดสำเร็จที่ได้ลงมือทำ ไม่ว่าจะทำเองหรือคนอื่นทำ

ช่วยกันทำ ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ เพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์ เป็นวงกลม ที่ประกอบด้วย ผู้ให้ สิ่งที่ให้และผู้รับ เพราะผู้รับได้รับสิ่งใดมาก็จะให้สิ่งนั้นต่อผู้อื่นต่อไป

เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

Ico48

"สืบสานภูมิปัญญาบรรพชน เพื่อคนรุ่นใหม่"

วัฒนธรรมคือรากฐานของภูมิปัญญา ท่ามกลางการก้าวสู่นานาชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย คืออัตตลักษณ์ที่จะนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ ที่จะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ "ของความเป็นพยาบาลไทย"

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

Ico48

การพยาบาลแบบองค์รวม คือการรวมสิ่งดีๆมาใช้ในการดูแล อย่างมีสติ เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ เห็นโทษ เจ้าของสุขภาพจะเป็นผู้ตัดสิน ด้วยความรู้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

" ยาดมเอง

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 20:56
#82688

สงขลานครินทร์ สถาบันอุดมศึกษา ที่ช่วยให้คนท้องถิ่นใต้ ได้เรียนรู้เรื่องราวที่มากกว่าท้องถิ่น คือประเทศ นานาชาติ และยังคงเชื่อมั่นในภูมิปัญญาว่าเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่รู้เท่าทันโลกทั้งภายในและภายนอก เพื่อการปรับสมดุลตนเองเพื่อการพึ่งตนเอง

"อยู่อย่างไม่ตกเป็นทาสภูมิปัญญาต่างถิ่น"

ความดีที่ทำเพื่อตอบแทนดินที่เกิด

ยาดมเอง

ทบทวนตนเอง 2555