นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

23 ธันวาคม 2555
Ico48

อีก 1 ปีการศึกษานักศึกษาทุนรุ่นนี้ก็สำเร็จการศึกษา ช่วงนี้ได้ประสาน เทศบาล. จัดสรรโอกาสให้นักศึกษา ทุน 2 คน เสนอโครงการ"เตรียมพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน" หลังปีใหม่จะนำเสนอให้พิจารณาและคงขอโอกาสจากปลัดให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการด้วยตนเอง อดทนรอคอยอย่างมีความสุข

ยาดมเอง

ทบทวนตนเอง 2555

Ico48

ความคิดสำเร็จที่ได้ลงมือทำ ไม่ว่าจะทำเองหรือคนอื่นทำ

ช่วยกันทำ ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ เพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์ เป็นวงกลม ที่ประกอบด้วย ผู้ให้ สิ่งที่ให้และผู้รับ เพราะผู้รับได้รับสิ่งใดมาก็จะให้สิ่งนั้นต่อผู้อื่นต่อไป

เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

Ico48

"สืบสานภูมิปัญญาบรรพชน เพื่อคนรุ่นใหม่"

วัฒนธรรมคือรากฐานของภูมิปัญญา ท่ามกลางการก้าวสู่นานาชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย คืออัตตลักษณ์ที่จะนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ ที่จะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ "ของความเป็นพยาบาลไทย"

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 21:00
#82689

การพยาบาลแบบองค์รวม คือการรวมสิ่งดีๆมาใช้ในการดูแล อย่างมีสติ เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ เห็นโทษ เจ้าของสุขภาพจะเป็นผู้ตัดสิน ด้วยความรู้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

" ยาดมเอง

Ico48

สงขลานครินทร์ สถาบันอุดมศึกษา ที่ช่วยให้คนท้องถิ่นใต้ ได้เรียนรู้เรื่องราวที่มากกว่าท้องถิ่น คือประเทศ นานาชาติ และยังคงเชื่อมั่นในภูมิปัญญาว่าเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่รู้เท่าทันโลกทั้งภายในและภายนอก เพื่อการปรับสมดุลตนเองเพื่อการพึ่งตนเอง

"อยู่อย่างไม่ตกเป็นทาสภูมิปัญญาต่างถิ่น"

ความดีที่ทำเพื่อตอบแทนดินที่เกิด

ยาดมเอง

ทบทวนตนเอง 2555

Ico48

การเรียนรู้แบบร่วมทุกข์ร่วมสุข และเรียนความจริงร่วมกัน

PLA (Participatory Learning Through Action)

ครูพยาบาลชุมชน

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

Ico48

การเรียนรู้ภูมิปัญญา ช่วยให้เข้าใจ เข้าถึงและเห็นคุณค่าคนทุกคน"การเรียนรู้จากคน เรียนจากชีวิต"

ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันพุ่ง

ฉันมุ่งมาหาความหมาย

ฉันหวังเป็นพยาบาลทั้งใจกาย

สิ่งที่ได้คือความหมายคุณค่าคน

วันทบทวนตน "ยาดมเอง"

Ico48

ยืนยัน การจัดการศึกษาพยาบาลชุมชน ชุมชนคือศูนย์กลาง นักศึกษาเป็นสำคัญ ที่ทำงานร่วมกันในลักษณะภาคีความร่วมมือ

สู่ชุมชนสุขภาวะ ที่พร้อมสำหรับการทำงานทั้งเชิงรับและรุกในระดับปฐมภูมิ

ยาดม ทบทวนตน

Ico48

พยาบาลคือกัลยาณมิตรของสังคม และมิตรภาพคือความยั่งยืน ที่นำไปสู่ดุลยภาพคือความเป็นปกติ สงบ สันติ

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 20:32
#82683

เข้ามาทบทวนตนเอง มีนาคม 2555 นักศึกษาโครงการนี้รุ่นที่1จะสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเจตนารมณ์มาน้อยเพียงใด มีเวลาสำหรับการนำเสนอต่อไป

ยาดมเอง

อุดมการณ์ กล้าพิสูจน์ และพร้อมเรียนรู้

30 พฤศจิกายน 2555
Ico48

ความจริง ที่ใครจะเป็นผู้แก้ไข กรรมร่วม และร่วมรับวิบากกรรมกันต่อไป ยิ่งเร่งยิ่งเห็นผลเร็ว ความทันสมัยก็กลืนกินทรัพยากรธรรมชาติและแบ่งแยกคุณค่าคนด้วยสิ่งที่เรียกว่า "ผลงาน" ตามที่เห็นกันอยู่

อะไรคือ"คุณค่า"และ"ผลงาน" ของการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของคน

ความเป็นสากลที่มีตัวชี้วัดเดียวกัน น่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ เพราะความสุข สะดวก สบาย ที่หาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จบ

แล้วก็ตบท้ายด้วย "ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา "

ใช้ชีวิตบนความจริงของตนเองอย่าง สุข สงบ เย็น สันติกันต่อไป

ทำอย่างไรจึงเกิดความเป็นธรรมแก่ประชา

ขอบคุณบทเรียนจากความจริงค่ะ

12 พฤศจิกายน 2555
Ico48

"อย่าคิดว่าจะต้องชนะ อย่าคิดว่าแน่กว่าใคร อย่าคิดว่าเป็นคน ม.อ.แล้วจะได้สิทธิพิเศษ อย่าคิดว่ารวย..เที่ยวข่มคนอื่น อย่าคิดว่าฉันเสียสละที่สุด อย่าคิดว่าคนที่ดี่ที่สุดคือฉั้นเอง...อิ...อิ..".(ไม่ใช่ อือๆๆนะคะ)

ความร้อน...ลงดินไปแล้วโดยการเดินเท้าเปล่า...ความสงบเข้ามาแทนที่ เผยสิ่งที่ประสบพบมา....ผ่านปลายนิ้ว..ตามด้วยอิ อิ...

โปร่ง โล่ง สบาย มีพลังสำหรับ....การทำหน้าที่ทุกๆด้านต่อไปค่ะ ท่านท้าว.....

คิดถึงอยู่

ยาดมเอง

02 ตุลาคม 2555
Ico48
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
วันทำบุญวันสาร์ทเดือน๑๐มีด้วยกัน ๒ จังหวะ คือวันรับตรงกับแรม ๑ ค่ำเดือนสิบและแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ เป็นวันแสดงกตัญญูต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ ปีนี้ได้มีโอกาสลาพักผ่อนไปทำหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดหมับซึ่งเป็นการรวมญาติที่นำหนมเจาะหู ต้ม รา พอก ดอกไม้และปัจจัย(เงินบางส่วน) เป็นการจัดบรรยากาศของความรื่นเริงร่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1456
Ico48

ขอร่วมสุขด้วยคนนะคะ จำได้ว่าปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เมื่อเริ่มเข้ามาทำงานใหม่ ประมาณปี 2527 ก็ที่นี้แหละ ทะเลบัน ยังจำเสียงเพลงเพลินของท่านอาจารย์อาคม พัฒิยะ ได้อยู่เลยค่ะ อิสระที่ช่วยให้เราตั้งหลักได้และมีจุดยืนในการทำหน้าที่กันต่อไป

เป็นกำลังใจให้และร่วมยินดีกับทุกคนค่ะ

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่แบ่งปัน

" ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน บุญสัมพันธ์สรรสร้างทางสุขเย็น"

Care และ Share ค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

ชอบ

Ico48
ความสุขบนจุดที่ยืน ณ ทะเลบัน
ใน เรื่องเล่า เล่าเรื่อง ว่าด้วยการเป็นพนักงานใหม่
โดย ~>aRuNaN<~
กลับมาสู่วงการ Share.psu อีกครั้ง..ภายหลังที่ห่างหายไปนาน สาเหตุเพราะอะไรนั่นหรือ?? อิอิ..ขอ Oop!! ไว้ก่อนนะครับ.. ช่วงระหว่างวันที่ 25-26-27 กันยายน 55 ฤกษ์งามยามดี ปีนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ม.อ. ซึ่งจัดขึ้น 2 รุ่น ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล โดยมีทีมง...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 2297
24 กันยายน 2555
Ico48
ยาดม (Recent Activities)
24 September 2012 16:31
#80715

ใครสุขภาพดีไม่ใช้เงินค่ารักษาพยาบาลควรเปิดกระปุกออมสินให้ด้วยดีไหมคะสนับสนุน "PSU Healthy University"

Ico48

ชอบ

Ico48
เตือนสตินักศึกษา ด้วยค่าเทอม
ใน เรื่องเล่าจากวิศวกรรมเคมี
โดย กุลชนาฐ
หลังจากที่ได้อ่านบล็อกค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร.. ก็เลยนึกได้ว่าตอนที่สอนนักศึกษาแล้วพบว่าบางช่วงนักศึกษาไม่ค่อนสนใจ ก็เลยให้นักศึกษาลองดูว่าในแต่ละชั่วโมงที่เขามานั่งคุยเขาเสียอะไรไปเท่าไร. แค่คิดเฉพาะในมุมของนักศึกษากับการลงทะเบียนเรียน (ไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นเท่าไหร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1837
Ico48

เป็นบทพิจารณาอาหารที่มีคุณค่ามากค่ะ กินอย่างมีสติพร้อมเห็นคุณค่าของอาหารและกระบวนการกว่าจะได้มา

กินเท่าที่ร่างกายจำเป็น อิ่มสบาย มีกำลังก็พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล พบรูปธรรมชัด เริ่มที่ตัวเราเอง ขอบคุณ

Ico48

ชอบ

Ico48
อย่ากินทิ้งกินขว้าง
ใน เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ
โดย กุลชนาฐ
ได้รับข้อความหนึ่งมาเกี่ยวกับการขอให้อย่ากินทิ้งกินขว้าง อ่านแล้วก็รู้สึกว่าต้องแบ่งปันให้ผู้ที่ชอบกินทิ้งกินขว้าง โดยเฉพาะผู้ที่ชอบสั่งอาหารมากเกินไป หรือสั่งมาแล้วเลือกกิน (เช่นสั่ง pizza แต่เลือกกินเฉพาะหน้า เพราะไม่อยากกินแป้งมาก.. เพราะกลัวอ้วน) "เยอรมันเป็นประเทศซึ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไปไกลแล้...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2786
Ico48
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
24 กันยายน 2555 เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของสงขลานครินทร์ วันนี้ตรงกับวันที่เรารู้จักกันคือ"วันมหิดล" ในปี 2552 เริ่มมีคำว่า"วันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" สำหรับปี 2555 เป็นปีครบรอบ 120 ปี พระราชสมภพของสมเด็จพระราชบิดา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีพิธีทำบุญไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปีนี้ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1422