นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

25 พฤษภาคม 2559
Ico48
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ)
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
สื่อการเรียนการสอน จุดเริ่มต้นของการทำสื่อ : ในการจัดการเรียนการสอนมักจะมีคำถามที่เป็นเสียงสะท้อนจากภายในของนักศึกษาว่า 1)จะเตรียมตัวอย่างไร 2) เริ่มต้นการทำงานอย่างไร 3) ทำงานกับใครบ้าง 4) อาจารย์ต้องการอะไร 5.) จะต้องไปพบเจออะไรบ้างในชุมชน 6) กังวลต่อความร่วมมือและการต้อนรับของชุมชน ฯลฯ จ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 735
23 พฤษภาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
รักและลุ่มหลง
ใน พัฒนางาน
โดย แมงปอ
วันนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะฯ (stakeholder) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ของคณะ ในเดือนหน้า เราอยากเห็นภาพของการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกมานาน เพราะเป็นเสียงสะท้อนที่ถ้าฟังให้ดี จะทำให้คณะฯ พัฒนาไปได้ถูกทิศทาง อย่างก้าวกระโดด วั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1080
Ico48

"เมื่องานสำเร็จแล้วสิ่งอื่นๆจะตามมาเอง"

ขอบคุณมากค่ะปอ

ยาดมเอง

Ico48

ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาทักทายค่ะ

ยาดมเอง

18 พฤษภาคม 2559
Ico48
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปัจฉิมบท)
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รู้หน้าที่ เข้าถึง จึงเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกันไป ตามบันไดของความเป็นจริง ร่วมฝึกฝนเผชิญสุขทุกข์ทั้งสิ้น บนผืนแผ่นดินถิ่นบิดามาตุภูมิ ใต้ร่มพระบารมีได้หยัดยืน มั่นคงยั่งยืนด้วยสายใยแห่งรักพันผูก ขับเคลื่อนอำนาจพลังความดี ความถูก เมตตาร่วมปลูกด้วยกรุณาวิชชา ร่วมสร้า...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 916
Ico48
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฐมบท)
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
เกิดมาทำไม? มักเป็นคำถามที่ได้คำตอบที่หลากหลายจากเจ้าของคำตอบ โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคน มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยน ปรับตัวกายใจเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตามวัย โอกาส แล้วอะไรคือเป้าหมายของการเกิดมาเป็นคน เมื่อมองข้อมูล ความรู้ ความคาดหวัง ของคนที่เกิดก่อนเรา 1.เป็นเด็กดีนะลูก (...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 757
08 เมษายน 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
สารอันตรายในอากาศ
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ดำขำ
วันนี้ดำขำมาแชร์เรื่องของการวัดค่าสารที่มีอยู่ในอากาศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ENTECH มาสาธิตการใช้เครื่องวัดอากาศแบบเคลื่อนที่มาให้เราชาวศูนย์เครื่องมือ ฯ ได้ดู กันในวันที่ 3 มีนาคม 2559ที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นบริษัทได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรามกรมโรงงานของจังหวัดสงขลามาร่วมใช้เครื่องวัดอาก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1006
Ico48
ยาดม (Recent Activities)
08 April 2016 10:11
#104939

ผ่อนจนหมดหนี้ แต่สิ่งที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า คือความรับผิดชอบ การรู้จักประมาณ คือภูมิคุ้มกันที่สำคัญจริงๆค่ะ

ยินดีกับความสำเร็จของความพยายามค่ะ DaDa

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

ชอบ

Ico48
15 ปี ปิดบัญชี ทุน กยศ
ใน DaDa..มีเรื่องเล่า
โดย DaDa
ขอตัดตอนจากส่วนหนึ่งของบทความจาก mthai อ้างอิง http://news.mthai.com/hot-news/news-clips/462901.html กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2023
Ico48
ยาดม (Recent Activities)
08 April 2016 10:05
#104938

@ เรียนต่อไปเถิดเอียด เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนในสิ่งที่ชอบ ที่ใช้ ที่นำใช้ประโยชน์ และนำสิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์ มาให้คนอื่นได้เรียนต่อ การเรียนรู้ด้วยความสุข สงบเย็น เป็นประโยชน์ เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันไงคะ

@ ยินดีกับพี่ปอผู้มีหัวใจของความเป็นครูที่เต็มเปี่ยม ขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ถ่ายทอด

# คลื่นลูกที่ 5 ยุคปราชญ์สังคม รอเราอยู่ ความเมตตาเกื้อกูลต่อกันกำลังขับเคลื่อนเราไปสู่ยุคนี้ร่วมกัน

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(ร่วมทุกข์ร่วมสุข)จากปฏิบัติการร่วมกัน

ชีวิตและงานคือสิ่งเดียวกันอย่างบทเรียนของปอกับเอียด "บทเรียนจากชีวิต"

เรียนรู้อย่าง PLA (Participatory Learning through Action )

CARE@SHARE

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

Ico48

ชอบ

Ico48
ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
“ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์” เป็นส่วนหนึ่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา ที่ยึดมั่นในการทำหน้าที่เพื่อการดำรงชีวิตคือการทำหน้าที่ต่าง ๆ คำว่า บริสุทธิ์ เป็นการทำหน้าที่ให้เป็นตามเป้าหมายเจตนารมณ์โดยไม่นำสิ่งต่าง ๆ มาปะปน ไม่ละเลยหน้าที่ ไม่ถือเอาประโยชน์ส่วนตน ไม่เล่นพรรค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 546
20 มีนาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
โครงการใหม่ของเจ้านาย
ใน ตลาดเกษตร มอ.
โดย แมงปอ
วันนี้ดิฉัน กับเจ้านายไปประชุมกับ ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สจรส. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้) ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน กว่า 20 ท่าน ด้วยตลาดเกษตร ม.อ. เคยได้รับทุนจาก สสส. ผ่านทาง สจรส. มาแล้ว 2 ปี ในปีนี้เป็นปีที่ 3 จึงมาร่วมหารือเพื่อทำโครงการใหม่ ๆ ร่วมกัน ตลาดเ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 738
Ico48

ชอบ

Ico48
ปลาสองชนิด
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ชื่อบันทึกแบบง่าย ๆ กับคำว่าปลาสองแบบ แค่ชวนให้สงสัย และติดตามเนื้อหา เช้านี้จ่ายตลาดยามเช้าที่นาหม่อม ไปเช้ากว่าปกติด้วยเพราะว่าต้องกลับมาส่งเด็กไปเรียนหลักสูตรพิเศษที่ทำเป็นธุรกิจ ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนส่วนหนึ่ง เราเป็นประเภทติดกับดัก ธุรกิจติวเข้มพร้อม ๆ กับเม็ดเงินก้อนโต นั้น...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 952
Ico48
ยาดม (Recent Activities)
20 March 2016 14:43
#104863

ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายค่ะ

"ยาดมเอง"

18 มีนาคม 2559
Ico48
การจัดการเรียนการสอนในพุทธศตวรรษที่ ๒๖
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
ห้องเรียนนครแห่งปัญญา ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยมทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นห้องประชุมที่เคยใช้ในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลเรื่องการทำงานร่วมสร้างสุขภาพชุมชน ในปี ๒๕๕๓ จากการเป็นหุ้นส่วนในโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน มีนักศึกษาทุน ๒ คนจากเทศบาล ซึ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 776
Ico48

ชอบ

Ico48
ฤดูร้อน (ของฉัน) ที่หายไป
ใน ชีวิตดี๊ดีของชายวัยเกษียณ
โดย คนธรรมดา
ความรู้สึกถึงการมีฤดูร้อนในปีนี้ของผมมันหายไปครับ เมื่อระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปตาม AEC ความรู้สึกคิดถึงทะเลเดือนมีนาคมของผมก็หายไปด้วย ก่อนหน้านี้ เมื่อถึงเดือนมีนาคม เห็นแดดแรง ๆ ผมก็จะคิดถึงทะเลและเตรียมการไปเที่ยวทะเลหลังปิดการเรียนการสอนแล้ว ปีนี้ feeling แบบนี้มันไม่เกิดขึ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 657
16 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
อนาคต
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
อนาคต คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาหลังจากปัจจุบัน การมาถึงของอนาคตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเวลาและกฎของฟิสิกส์ เนื่องจากธรรมชาติของความเป็นจริงและภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของอนาคต ทุกอย่างที่มีอยู่ในขณะนี้และจะมีอยู่ต่อไปสามารถจัดว่าเป็นสิ่งถาวร หมายความว่ามันจะมีอยู่ไปตลอดทั้งอนาคต หรือเป็นส...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 665
Ico48

ชอบ

Ico48
ชื่อใหม่ : "สโมสรบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่"
ใน Hot News สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
โดย Monly
เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2547 มีการประกาศใช้มากว่า 12 ปี ซึ่งไม่เป็นสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้ระเบียบสโมสรฯ มีความทันสมัย และเตรียมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 986
Ico48

ชอบ

Ico48
การเคารพธงชาติและเพลงชาติ
ใน ชีวิตและความเข้าใจ
โดย คนธรรมดา
ผมนั้นได้ข้อมูลที่ดูเหมือนจะไม่แน่ชัดเรื่องการเคารพธงชาติว่า ต้องยืนตรงเมื่ออยู่กลางแจ้ง แต่ไม่ต้องยืนตรงเมื่ออยู่ในร่ม และก็มีความสับสนอีกว่าการเคารพธงชาติกับเพลงชาติเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ ผมก็ขี้เกียจสืบค้นละครับว่าอะไรคือข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เพราะบางครั้งการประพฤติตามกติกาสังคมอาจดีกว่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1179
Ico48

ชอบ

Ico48
1. คำขอบคุณ
ใน สันทิฏฐิโก
โดย แมงปอ
ยังไม่จบ ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย หลายตอน ที่อยากจะเล่าให้ฟังถึง 4 วันแห่งการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง "การเรียนรู้จากข้างในตนเพื่อการพัฒนามิติสัมพันธ์กับผู้อื่น" โดยคุณหมอวิธาน ฐานะวุฑฒ์ และคุณหมอสกล สิงหะ เป็น 4 วันที่มีความหมายสำหรับก้าวต่อไปในชีวิต เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่ท่านวิทยา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 766