นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

My Activities

05 December 2017
Ico48
วิกฤติของคนทำงาน
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
วิกฤติขของคนทำงานยามนี้ ทั้งเรื่องปัญหาเศษฐกิจ และปัญหาของการเปลี่ยนแปลงระบบ ยังคงต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ ปป. มันจะดีจริงหรือไม่ หากดีก็ ดีใจกับระบบที่มีการ ปป. แต่หากว่ามันลุ่ม ๆ ดอน ๆ แบบนี้ตัวใครตัวมัน ด้วยเพราะระยะเวลาของการทำงานจ้างของเราใกล้เวลาที่เขากำหนดกฏเกณฑ์ไว...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 916
Ico48

Likes

Ico48
PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser
in Pyrolysis-GC/MS
By ผู้หญิงตัวเล็ก
PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser ขณะที่ทำการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิคPyrolysis-GC/MS เริ่มสังเกตอาการผิดปกติของลักษณะ baseline ที่ได้ ดูไม่เหมือนเดิม ผิดเพี้ยน ผิดปกติ ไม่อยากได้แบบนี้ เกิดอะไรขึ้น จากนั้นเริ่มไล่หาสาเหตุดูแมสสเปคตรัมของ baseline ที่ดูไม่พึ่งประสงค์เลย...
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 1712
01 October 2017
Ico48
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ภายหลังจากการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายภารกิจ จากทางมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาดำเนินการ เรื่องการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือสำหรับการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ทางด้านยางพารา วันนี้ ความพยายาม....เริ่มตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลครุภัณฑ์ และสถานที่...สำหรับการติดตั้งเครื่องมือ...บวกกับการสรรหาบุ...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 1356
Ico48
Small_00
มาตรฐานการทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 605
Ico48
Small_44
มาตรฐานการทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 649
Ico48
Small_33
มาตรฐานการทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 458
Ico48
Small_22
มาตรฐานการทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 392
Ico48
Small_11
มาตรฐานการทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 462
03 September 2017
Ico48
scan baseline uv มีปัญหา
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
UV-Visible Spectrophotometer (UV-Vis) ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190 - 1100 นาโนเมตร ของสารเคมีที่ละลายได้ในตัวทำละลาย UV-Vis is used for detecting light absorption value on the wave length of 190-1100 nanometer of chemical substance which is soluble in the solvent. การเฝ้า...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1434
Ico48
Small_030960uv2
Base Line มีปัญหา
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 797
Ico48
Small_030960uv1
Base Line มีปัญหา
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 828
26 August 2017
Ico48
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM)
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ยี่ห้อ/รุ่น JEOL JEM-2010 รายละเอียด ใช้ถ่ายภาพลักษณะโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ สามารถขยายได้สูงสุดถึง 1,500,000 เท่า ใช้ปริมาณสารน้อย ใช้ศึกษาตัวอย่างทางชีววิทยา ได้แก่ พืช ไวรัส ชิ้นเนื้อ และจุลินทรีย์ เป็นต้น และทางวัสดุศาสตร์ ได้แก่ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และโลหะ เป็นต้น แ...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 1476
Ico48
Small_260860tem3
TEM
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 781
Ico48
Small_260860tem2
TEM
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 670
Ico48
Small_260860tem1
TEM
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 624
20 August 2017
Ico48
OVP-PQ Test Protocol
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
FTIR สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรามีรุ่นนี้ครับ VERTEX 70/70v FTIR spectrometers เวลาใช้งานไปนาน ๆ ต้องทำการตรจสอบ system OVP-PQ Test Protocol ตรวจสอบแล้วมันรายงานผลแบบนึ้ ครับ ผลคือว่า ไม่ผ่าน ช่าง, วิศวกร หรือนักวิทย์ฯ สามารถแก้ไขโดยเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองครับ ผมลัดขั้นตอนการ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1099
Ico48
Small_200860ftir3
not pass ftir
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 620
Ico48
Small_200860ftir2
not pass ftir
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 613
Ico48
Small_200860ftir
not pass ftir
By ทดแทน
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 779
14 August 2017
Ico48
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สองสิ่งนี้ไม่ถูกกันถือว่าอยู่คนละขั้วกันเลย บ้านเรา"หมายถึงภาคใต้" ความชื้นสูง ยิ่งช่วงนี้ฝนมาแทบจะเอากันไม่อยู่เลยทีเดียว สัญญาณเตือนเขาระบบ "ไลน์"ดังถี่ จนต้องปิดสัญญาณเสียง ร้องขอว่าใครเข้าที่ทำงานช่วยเทน้ำในถังเครื่องดูดความชื้นให้ด้วย เครื่องดูดค...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1323