นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

ความเคลื่อนไหวของฉัน

03 มิถุนายน 2555
Ico48
เรื่องจริงๆในการประหยัดงบประมาณในการซ่อมเครื่อง XRF
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
อาการเจ้าเครื่อง XRF ชื่อเต็มๆทางการค้าเรียกว่า X-Ray Fluorescence Spectrometer ส่วนเจ้าเครื่องที่ว่ามันเป็นเครื่องวิเคราะห์หาธาตุตั้งแต่ Be ถึง U สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm ถึงเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างประเภทแร่ ดินทราย ดินเหนียว โลหะ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2619
Ico48

ชอบ

Ico48
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
ใน รายงานอบรม-บันทึกช่วยจำ
โดย DaDa
วันนี้มีอบรมเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีโดยมีการอบรม 2 วันคือ วันที่ 1-2 มิ.ย.55 โดยอาจารย์ จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วงเช้ามีข้อมูลที่ต้องทำความเข้าใจดังนี้ Method validationคำจำกัดความ –ISO/IEC 17025 ข้อ 5.4.5.1“การตรวจสอบความใช้ได้ คือ การยืนยันโดยการต...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 24
Ico48

ชอบ

Ico48
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี -ว่าด้วยเรื่องสถิติเชิงพรรณนา
ใน รายงานอบรม-บันทึกช่วยจำ
โดย DaDa
วันนี้มีอบรมเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีโดยมีการอบรม 2 วันคือ วันที่ 1-2 มิ.ย.55 โดยอาจารย์ จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต่อจาก การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ต่อไปมากล่าวกันถึง สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสถิติเชิงพรรณนา1. การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย : Mean...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 25
Ico48

ชอบ

Ico48
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ - ว่าด้วย..แบบทดสอบความรู้
ใน รายงานอบรม-บันทึกช่วยจำ
โดย DaDa
วันนี้วันที่ 2 ของการอบรมเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีโดยมีการอบรม 2 วันคือ วันที่ 1-2 มิ.ย.55 โดยอาจารย์ จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากการอบรมแบบมึนๆ เข้าใจบ้างแต่ไม่ทั้งหมดและจากบันทึก การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี -ว่าด้วยเรื่องสถิติเชิงพรรณน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 16
Ico48

ชอบ

Ico48
ซ่อม SEM อาการเสีย T Axis ไม่ทำงาน
ใน การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยฯ
โดย ServiceMan
29 พ.ค. 2555 ตอนบ่ายๆ หวัน ฉ้ายๆ ยังไม่เลิกงาน นักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง SEM JSM5800LV แจ้งอาการเครื่องเสียในส่วนการควบคุม Stage อาการปรับเอียงไม่ได้ (แกน T) แต่สามารถปรับระดับความสูงได้ (แกน Z) ServiceMan ได้รับเรื่องก็รีบลงไปดูอาการทันใด สอบถามอาการซ้ำอีกครั้ง และทดสอบการทำงาน พิจารณาถึงต้นเห...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 3338
Ico48

ชอบ

Ico48
ผู้ถูกติดตาม
ใน งานเอกสาร
โดย ผดา
ได้อ่านบันทึก สุดยอดของผู้ตรวจติดตามคุณภายในของศูนย์ฯจากน้องวาวาแล้ว ชื่นชมบุคลากรของศูนย์ฯค่ะที่มีความสามารถและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้รักษาระบบไว้ได้ แต่ที่ลืมไม่ได้เมื่อมีผู้ตรวจติดตามก็ต้องมีผู้ถูกติดตาม (Auditee) หน้าที่ คือ ต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามอำนวยความสะดวกให้กับ Aud...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3409
Ico48

ชอบ

Ico48
รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน TQA ของศูนย์เครื่องมือฯ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ความคืบหน้าการขับเคลื่อน TQA ของศูนย์เครื่องมือฯ ตามที่ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (Application Report) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปีการศึกษา 2553 โดยได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 1. รศ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1527
Ico48

ชอบ

Ico48
150 อันดับสมาชิกที่มีจำนวนบันทึกมากที่สุดใน Share ของเรา...สถิติล่าสุด
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
เดือนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างน่าดีใจ หวังว่าจะช่วยกันเขียนเล่าการทำงานแบ่งปันให้เพื่อนชาวมอ.ต่างคณะ ต่างที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ ปัจจุบันสมาชิกจำนวนล่าสุดคือ 1584 รายชื่อ และมีการเข้าใช้ Share ในปีนี้ทั้งหมด 370 ท่าน ก็คือประมาณ 1 ใน 5 ในจำนวนนี้มีการเข้าใช้ Share ในช่วง 10 วันที่ผ่านม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2637
Ico48

ไม่รู้ไคร ช่าง เป็น ไปได้

Ico48

ชอบ

Ico48
ช่างทุ่มเท
ใน ทั่วไป
โดย tiny apple
วันก่อน เครื่อง SEM 5800 มีปัญหาปรับ Z ไม่ได้ นั่นไง เป็นอย่างที่ลูกค้าเราคอมเม้นท์กันบ่อยๆ ว่า "เครื่องเสียโดยไม่รู้ล่วงหน้า" ขอคิดในใจเบาๆ ว่า "เอ๊า ก็เครื่องมันจะเสีย มันจะบอกล่วงหน้าได้ไงเล่า หรือจะให้เครื่องรุ่นใหม่ๆ มันมี monitor บอกว่า "เดี๋ยววันอังคารหน้าจะเสียนะ ให้ยกเลิกคิวลูกค้าได้เลย...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 30
02 มิถุนายน 2555
Ico48
เมื่อได้เครื่องวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่เราต้องเตรียมการอะไรบ้าง
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เมื่อได้เครื่องวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่เราต้องเตรียมการอะไรบ้าง หนึ่งกำหนดห้องที่จะวางเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ห้องต้องมีความเหมาะสม ประตูทางเข้า/ออก ต้องสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องเข้าไปได้สะดวก หลายๆแห่ง ถึงขั้นทุบกำแพงตึกก็มี พื้นต้องแข็งแรง ไม่นั่นมีปัญหาตามมากรณีเครื่องมือที่ต้องการค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1581
Ico48
Small_xrf3
การแก้ปัญหาสัญญาณรบกวน
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 704
Ico48

ชอบ

Ico48
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 9 วัน (24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 55) ของ Share.psu
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
สัปดาห์นี้สุขภาพไม่อำนวยก็เลยไม่ได้รวบรวมบันทึกในช่วง 5 วันมาถึงวันนี้ก็เลยรวมทีเดียว 9 วันเลย มีบันทึกมากมายค่ะ 124 บันทึก โดยมีคนเขียน 56 ท่านจากจำนวนที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนในช่วงนี้ร้อยกว่าท่าน ก็ถือว่ามีคนที่ทั้งเขียนและอ่านไม่น้อยทีเดียวนะคะ เอามารวมไว้ให้แวะไปอ่านได้เรียงตามจำนวนการอ่าน และ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3091
Ico48
Small_xrf4
การแก้ปัญหาสัญญาณรบกวน
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 798
Ico48
Small_xrf2
การแก้ปัญหาสัญญาณรบกวน
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 973
Ico48
Small_xrf1
การแก้ปัญหาสัญญาณรบกวน
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1095
Ico48

ชอบ

Ico48
การส่งตัวอย่างทางด่วน SEM
ใน Knowledge-Mon
โดย MoN_Takan
มาถึงเครื่องมือที่เปิดจองทีไรก็เต็มเร็วทุกที จะเป็นเครื่องไหนไปไม่ได้ เครื่องนั้นก็คือเครื่องScanning Electron Microscope หรือ SEM ซึ่งมี 2 เครื่องด้วยกันคือ 1. SEMQuanta 400 2. SEMJSM 5800 ลูกค้ามักถามว่า 2 เครื่องนี้ต่างกันอย่างไร คำตอบก็คือว่า SEMQuanta 400สามารถถ่ายรูปได้อย่างเดีย...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1663
Ico48

SEM Quanta 400 เร็วๆนี่จะเปิดบริการวิเคราะห์ธาตุได้ ซึ่งประสิทธิ์ภาพทางด้าน Software

ดีกว่าเดิมเยอะ ด้วยว่ามีการพัฒนาไปมากกว่าเมื่อสิบปีที่แล้ว ไม่ต้องเติม liquid nitrogen

รอส่งมอบครุภัณท์ จากทางบริษัทผู้แทนครับ

Ico48
เขียนบันทึกงานซ่อมอย่างไรให้อ่านแล้วสนุก
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ก่อนจะถึงเรื่องของการซ่อมเรามาทำความเข้าใจเครื่อง "เอ วี อาร์" ว่ามันมีหน้าที่อะไรกัน โดยส่วนใหญ่ในทางช่างเขาเรียกว่า เครื่อง AVR ส่วนคำเต็มของภาษาประกิด Automatic Voltage Regulator คนไทย เรียกว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า หรือเครื่องรักษาระดับแรงดัน โดยอุปกรณ์ภายในเครื่องจะทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4450
01 มิถุนายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
Method Validation
ใน Easy-Sci By NooNitch...วิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียว
โดย หนูณิชน์
วันนี้ มีการเรียนเรื่อง Method Validation โดย คุณจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ จากกรมวิทย์บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลการทดสอบของเรา เราจำเป็นต้องมี การทำMethod Validation ความสมเหตุสมผลของการวัด การตรวจสอบการใช้ได้ คือการยืนยันโดยการตรวจสอบและจัดทำหลักฐานที่เป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3483