นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

07 March 2014
Ico48
Small_dsc03171--8
farm-07
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 243
Ico48
Small_dsc03186--7
farm-06
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 212
Ico48
Small_dsc03185--6
farm-05
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 223
Ico48
Small_dsc03183--5
farm-04
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 253
Ico48
Small_dsc03182--4
farm-03
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 276
Ico48
Small_dsc03181--3
farm-02
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 238
Ico48
Small_farm
farm-01
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 232
Ico48
Small_dsc03180--2
farm
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 313
07 Febuary 2014
Ico48
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ การควบคุมงานก่อสร้าง หลังจากที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่จะต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติตามลักษณะงานและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบขนาดความกว้าง ยาวของพื้นที่ ผังอาคาร ทิศทาง และตำแหน่งที่ตั้งตัวอาคาร...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 4145
Ico48
Small_total19-1
tt19
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 421
Ico48
Small_total17-1
tt17
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 325
Ico48
Small_total13-1
tt13
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 342
Ico48
Small_total5-2
tt5-1
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 339
Ico48
Small_total5-1
tt5
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 328
Ico48
Small_total4-3
tt4-2
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 266
Ico48
Small_total4-2
tt4-1
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 293
Ico48
Small_total4-1
tt4
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 286
Ico48
Small_total3-1
tt3
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 325
Ico48
Small_total2-1
tt2
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 302
Ico48
Small_total1-1
tt-1
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 260