นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

07 มีนาคม 2557
Ico48
Small_dsc03171--8
farm-07
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 307
Ico48
Small_dsc03186--7
farm-06
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 274
Ico48
Small_dsc03185--6
farm-05
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 280
Ico48
Small_dsc03183--5
farm-04
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 321
Ico48
Small_dsc03182--4
farm-03
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 346
Ico48
Small_dsc03181--3
farm-02
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 324
Ico48
Small_farm
farm-01
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 306
Ico48
Small_dsc03180--2
farm
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 394
07 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ การควบคุมงานก่อสร้าง หลังจากที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่จะต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติตามลักษณะงานและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบขนาดความกว้าง ยาวของพื้นที่ ผังอาคาร ทิศทาง และตำแหน่งที่ตั้งตัวอาคาร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4769
Ico48
Small_total19-1
tt19
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 503
Ico48
Small_total17-1
tt17
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 415
Ico48
Small_total13-1
tt13
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 425
Ico48
Small_total5-2
tt5-1
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 410
Ico48
Small_total5-1
tt5
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 440
Ico48
Small_total4-3
tt4-2
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 344
Ico48
Small_total4-2
tt4-1
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 361
Ico48
Small_total4-1
tt4
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 358
Ico48
Small_total3-1
tt3
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 432
Ico48
Small_total2-1
tt2
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 373
Ico48
Small_total1-1
tt-1
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 402