นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

07 Febuary 2014
Ico48
Small_18
t 18
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 245
30 August 2013
Ico48
งานก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวช-ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2553 ผูกพันถึงปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 530 ล้านบาท เพื่อรองรับงานการเรียนการสอน การวิจัยของคณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ภาควิชาการจั...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 2998
Ico48
Small_building-1-share
building-1
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 860
18 July 2013
Ico48
ไฟไหม้ ไฟไหม้ มาซ้อมหนีไฟกัน
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
เทศบาลคอหงส์จัดให้มีการฝึกอบรมทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ในสถานประกอบการ หอพักอพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการทำแผนการอพยพหนีไฟในอาคาร ประจำปี 2556 โดยจัดอบรมผู้สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา ส่วนวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ช่วงบ่ายจัดให้มีการ...
Flowers: 14 · Comments: 1 · Read: 2004
25 June 2013
Ico48
Small_koreadscf27781
P-25-06-2556
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 396
24 June 2013
Ico48
เมื่อเด็กทรัพยาฯ เจองานหิน หิน
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาคณะ ในการทำกิจกรรมทั้งหมด จะมีรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก โดยในวันนี้...
Flowers: 17 · Comments: 10 · Read: 3564
Ico48
Small_bdip5
bdip5
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 360
Ico48
Small_bdip2
bdip4
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 537
Ico48
Small_bdip3
bdip3
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 280
Ico48
Small_bdip4
bdip2
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 264
Ico48
Small_bdip1
bdip1
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 285
Blog
Ico48
Small_totalat
5-bdi
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 275
Ico48
Small_snap9
4-bdi
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 228
Ico48
Small_snap8
3-bdi
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 227
Ico48
Small_bdi2
2-bdi
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 209
Ico48
Small_bundi
1-bdi
By นายอุทิศ อินทศร
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 203
10 June 2013
Ico48
สวัสดีชาวแชร์ทุกท่านครับ