นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

07 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Small_18
t 18
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 247
30 สิงหาคม 2556
Ico48
งานก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวช-ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2553 ผูกพันถึงปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 530 ล้านบาท เพื่อรองรับงานการเรียนการสอน การวิจัยของคณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ภาควิชาการจั...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3046
Ico48
Small_building-1-share
building-1
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 869
18 กรกฎาคม 2556
Ico48
ไฟไหม้ ไฟไหม้ มาซ้อมหนีไฟกัน
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
เทศบาลคอหงส์จัดให้มีการฝึกอบรมทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ในสถานประกอบการ หอพักอพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการทำแผนการอพยพหนีไฟในอาคาร ประจำปี 2556 โดยจัดอบรมผู้สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา ส่วนวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ช่วงบ่ายจัดให้มีการ...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2040
25 มิถุนายน 2556
Ico48
Small_koreadscf27781
P-25-06-2556
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 398
24 มิถุนายน 2556
Ico48
เมื่อเด็กทรัพยาฯ เจองานหิน หิน
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาคณะ ในการทำกิจกรรมทั้งหมด จะมีรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก โดยในวันนี้...
ดอกไม้: 17 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 3637
Ico48
Small_bdip5
bdip5
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 364
Ico48
Small_bdip2
bdip4
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 542
Ico48
Small_bdip3
bdip3
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 286
Ico48
Small_bdip4
bdip2
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 267
Ico48
Small_bdip1
bdip1
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 289
Blog
Ico48
Small_totalat
5-bdi
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 279
Ico48
Small_snap9
4-bdi
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 230
Ico48
Small_snap8
3-bdi
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 233
Ico48
Small_bdi2
2-bdi
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 213
Ico48
Small_bundi
1-bdi
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 205
10 มิถุนายน 2556
Ico48
สวัสดีชาวแชร์ทุกท่านครับ
โดย นายอุทิศ อินทศร
ดอกไม้: 8