นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดร.วันดี
Ico64
ดร.วันดี อุดมอักษร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

01 November 2012
Ico48

เกือบไปแล้ว ดีที่ดู e-mail address ไม่ใช่ .psu.ac.th ถ้าจะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง

ช่วย e-mail psuall ไปเลย จะได้ทราบโดยทั่วกัน อาจารย์ว่าป้านนี้คงคลิกกันไปหลายคนแล้วค่ะ

26 June 2011
Ico48

Likes

Ico48
โครงร่างองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
in blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
By รัตติยา เขียวแป้น
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ดังไฟล์ที่แนบค่ะ โครงร่างองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ โดยในปีนี้ลองปรับแนวการเขียนโดยใช้แนวทางการเขียนเหมือน PMQA จะทำให้เห็นภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน หน่ว...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 3454