นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

02 มีนาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ทางเลือกในการค้นหาข้อมูลใน Share PSU
ใน การใช้งาน Share PSU
โดย Monly
จากอดีต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550ระบบ Share PSU เริ่มเปิดใช้งาน จนถึงปัจจุบัน(ณ ธันวาคม 2554)ประมาณ 5 ปี แล้ว ที่ระบบ Share PSUมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่เอื้อต่อผู้ใช้ระบบ และสมาชิกแฟนคลับชาว Share ก็ยินดีที่จะปรับตนเองให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ให้ได้ เพราะมิต้องลงทุนอะไร เนื่องจากมหาวิทยาลั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1682
Ico48

ชอบ

Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: คิดบันทึก 2
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ผมกำลังทดสอบการเขียนข้อความด้วย kingsoft office ที่เพิ่ง(ทดลอง)ติดตั้งบน ss note พบว่าการเขียนข้อความภาษาไทยทำได้ดีทีเดียว การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของข้อความ การเลือกข้อความ มีตัวช่วยทำงานได้สะดวกมาก ผมกำลังทดสอบว่าหากเขียนข้อความจาก note ของ kingsoft office แล้วนำไปวางในส่วนการเขียนบันทึกของแชร...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1043
Ico48

ชอบ

Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ทะเลบันทึกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแชร์
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
กลับแล้ว ระหว่างทาง สตูล หาดใหญ่ ถนนสายหลัก รถรายังไม่หนาแน่นทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก กิจกรรมกลุ่มย่อยกำลังดำเนินไปใบรถบัส งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา งานสัมมนาก็ต้องเลิกร้าง อีกครT^งกับคำถามที่ว่าเราได้อะไรกลับมาบ้าง คำมั่นสัญญาในชาตินี้มิต้องรอชาติอื่น จะเป็นดังที่ให้ไว้หรือไม่ เป็นดัชนีชี้วัดคว...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 910
Ico48

ชอบ

Ico48
แสงแดดกับการเกษตร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการประเมินคุณภาพภายใน ที่มีการรับฟังความเห็นของบัณฑิต บอกให้คณะทรัพยากรธรรมชาติปลูกต้นไม้ในพื้นที่ในคณะให้ร่มรื่นกว่านี้ จึงขอทำความเข้าใจใน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บริเวณรอบ ๆคณะ ที่มีการตัดต้นไม้ใหญ่โดยรอบอาคารทิ้งไปและทำการปลูกใหม่แล้ว ส่วนนี้เห็นด้วยและได้ปลูกต้นไม้ใหม่ไปแล้วแต่ยังไม่โต เหตุที่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1437
Ico48
Small_talaban21
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 376
Ico48
Small_talaban19
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 480
Ico48
Small_talaban20
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 542
Ico48
Small_talaban18
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 458
Ico48
Small_talaban17
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 301
Ico48
Small_talaban15
ลิงที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 359
Ico48
Small_talaban14
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 291
Ico48
Small_talaban12
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 255
Ico48
Small_talaban11
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 289
Ico48
Small_talaban10
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 344
Ico48
Small_talaban9
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 227
Ico48
Small_talaban8
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 253
Ico48
Small_talaban7
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 268
Ico48
Small_talaban6
จัดทำแผนshare.psu วันที่28 ก.พ.56 ที่ทะเลบัน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 271