นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

16 กรกฎาคม 2555
Ico48
Small_t-shirt
เสื้อวิ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1542
Ico48
Small_vest
เสื้อวิ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1340
Ico48
5 ส.ค.55 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ Hatyai nature run 2012
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
5 ส.ค.55 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ Hatyai nature run 2012 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 18 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศชาย หญิง ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 3486
11 กรกฎาคม 2555
Ico48

ได้มีโอกาสเข้าฟังด้วย สิ่งที่ประทับใจคือ คำแนะนำของท่าน ผ.อ.แต่ละท่าน

คุณประพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการกองกลาง ให้แง่คิดว่า ถ้าเจ้านายให้งานเราทำ หมายความว่า เขาเห็นศักยภาพของเรา เห็นความสามารถในตัวเรา ใหภูมิใจ อย่าคิดว่าให้งานเพิ่ม งานหนัก เห็นได้จาก การที่ ผ.อ.ประพจน์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ประเสริฐ ชิตพงศ์ ให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการกองกลาง ในขณะเดียวกัน

คุณวิชา เพชรขาว ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ให้แง่คิดว่า วิธีคลายเครียดและเอาชนะอุปสรรคเรื่องงาน วิธีที่ดีที่แนะนำคือ การออกกำลังกาย จะช่วยให้คลายเครียด และแก้ปัญหาต่างๆได้ลุล่วง ซึ่งคุณวิชา ก็ใช้วิธีนี้ประสบผลสำเร็จ

คุณรัตนาภรณ์ เครืองาม ผุ้อำนวยการกองบริการการศึกษา คนขยัน ที่ทำงานจนถึง 3 ทุ่ม ตอนที่ดูแล ศูนย์ IMT-GT ฝากแง่คิดกับน้องๆว่า อย่าคิดว่าเราทำงานจนไม่มีเวลา ทำผลงานเพื่อขอชำนาญการพิเศษ สำหรับพี่ตุ๋ย รัตนาภรณ์ ได้แบ่งเวลานำความรุ้ที่ได้จากการทำงานนั้น มาเขียนผลงาน และก็ประสบความสำเร็จในที่สุด

พี่เจี๊ยบ ณัฐนิช พงศ์เลิศนภากร ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ ว่าสิ่งที่ยึดถือ คือ พระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

แต่ะละท่านก็ทุ่มเทให้กับงาน และ ม.อ. ชีวิตของท่านหลังจากนี้ก็มีแต่ความสุข เพราะได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว

Ico48

เป็นการช่วยทบทวนความรู้ด้านการอบรม สมรรถนะ competency ที่ดีจริงๆ ช่วยทบทวนและสร้างความเข้าใจมากขึ้น แถมเก็บบรรยากาศ ผู้เข้าอบรมมาได้ครบถ้วนอีกด้วย ขอบคุณอย่างแรงค่ะ

14 มิถุนายน 2555
Ico48
Small_newspaper
ข่าวหนังสือพิมพ์ปี2554
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1169
Ico48
Small_pattani01
ผลการเสนอข่าววิทยาเขตปัตตานี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1320
Ico48
Small_hatyaiok
ตารางผลการนำเสนอข่าวปี2554
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 972
12 มิถุนายน 2555
Ico48
ชี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสี่ยงภัยน้ำท่วม
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสี่ยงภัยน้ำท่วม พิบัติภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น เช่น น้ำท่วม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา ซึ่งอาจเป็นผลจากการบุกรุกภูเขาทำสวนยางพารา ทำให้เกิดการชะล้างหน้าดินลงมายังทะเลสาบ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปยังอาจจะส่งผลทำให้เกิดอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1825
Ico48
Small_sakanan_plathong
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1083
Ico48
Small_seminarlonglastsea2
สัมมนาโครงการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 946
Ico48
Small_seminalonglastsea1
ทะเลสาบสงขลา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 823
Ico48
Small_sayan_sadudee
สายัณห์ สดุดี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 858
Ico48
Small_tanit
ธนิต เฉลิมยานนท์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 820
Ico48
Small_payom
พยอม รัตนมณี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 618
Ico48
Small_somsak_boondao
สมศักดิ์ บุญดาว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 635
Ico48
ผลการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ผลการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้าใจ การยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ได้รวบรวมข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จากการที่ทุกคณะ/หน่วยงานร่วมมือกัน การรวบรวมข้อมูลเก็บได้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2925
04 เมษายน 2555
Ico48

ขอให้กำลังใจนักประชาสัมพันธ์ทุกท่านค่ะ

09 มีนาคม 2555
Ico48

เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมสัมมนาที่มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตและสื่อสารกับผู้อื่น การไปทัศนศึกษาที่ถ้ำมรกตสนุกมาก โดยเฉพาะตอนที่เกาะบ่ากันเอาเท้าถีบน้ำเหมือนปั่นจักรยานเข้าไปในถ้ามรกตแล้วร้องเพลง น้ำสวยใสเป็นธรรมชาติน่าเล่นมาก ต้องขอขอบคุณคุณเอ๋ อภิญญา ประธานคณะกรรมการพัฒนากอง และทีมงานได้แก่ พี่เขมิกา น้องศิริพร และน้องกรุณา ผู้จัดการสัมมนาและทัศนศึกษาให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ และขอบคุณ ผ.อ.ประพจน์ ผู้สนับสนุนงบประมาณด้วยค่ะ

Ico48

ชอบ

Ico48
การบริการที่เป็นเลิศตามแนวทางการสื่อสารด้วยหัวใจ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
“การบริการที่เป็นเลิศตามแนวทางการสื่อสารด้วยหัวใจ” คุณประพจน์ นันทรามาศ ผ.อ.กองกลางทักทาย จากโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2554 มหาวิทยาลัยได้ให้ทุกหน่วยงาน ในสำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2555 - 2559 กองกลาง จึงได้จัดสัมมนาเพื่อระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์กองกลาง บุค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1816