นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

08 มิถุนายน 2556
Ico48
ชมรมรักษ์ม.อ.แนะ”การวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงินสำหรับผู้เกษียณ”
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ชมรมรักษ์ ม.อ.จัดประชุมใหญ่สามัญพร้อม เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ด้านวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงินสำหรับผู้เกษียณ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1460
03 มิถุนายน 2556
Ico48
Small_img_1528
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 326
Ico48
Small_img_0532
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 24-26 พฤษภาคม 2556
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 386
Ico48
Small_img_0531
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 344
Ico48
Small_april56
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 24-26 เมษายน 2556
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 274
Ico48
Small_24_26
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 6-8 เมษายน 2556
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 289
Ico48
ชาวสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณะกรรมการสร้างความผูกพันองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรมนำชาวสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร รุ่นละ 45 คน เมื่อวันที่ ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1587
Ico48

อ่านแล้วก็ได้ความสุขและอรรถรสค่ะ นึกถึงบรรยากาศในการเดินทางของเรา เข้าใจวิเคราะห์ happy 8 ประการ ค่ะ เห็นด้วยกับจ๊อส ทุกประการ ข้อสำคัญได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ต่างกอง หลายๆคน ที่เดินผ่านกันไปมา ไม่เคยทักหรือยิ้มให้กันเลย และไม่รู้จักกันด้วย ทั้งที่เป็นชาวสำนักงานอธิการบดีด้วยกัน หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช ชุดแรกเมื่่อ วันที่ 6-8 เมษายน 2556 และ วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556 แล้ว เราก็สนิทสนม ทักทายกันแบบพี่น้องพร้อมที่จะทำงานประสานกัน

Ico48

ชอบ

Ico48
Happy กับโครงการกิจกรรมถวายพระพรฯ (PSU.QWL)
ใน Happy story
โดย โลมาสีชมพู
ถือเป็นโชคดีที่ผู้ร่วมงานในหน่วยซึ่งได้รับโควต้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่ติดภาระกิจกระทันหัน จึงยกโควต้านี้ให้โลมาสีชมพูได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งยอมรับว่าอยากร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่ทราบข่าวจากผู้จัดตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการแน๊ะ (ไม่เวอร์เลย จริง ๆ ) และคิดว่าโครงการลักษณะแนวนี้น่าจะมีบ่อย ๆ ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1993
02 มิถุนายน 2556
Ico48
Small_16603
team excellence
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 290
Ico48

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.รุกไปข้างหน้า จัดให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.รับข้อมูลเรื่องนี้ก่อนเลย น่าสนใจมากๆ

Ico48

ชอบ

Ico48
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ ม.อ. กับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ ม.อ. กับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ / หน่วยงาน ทั้ง 5 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1891
Ico48
Small_img_0739_resize
team excellence
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 296
Ico48
Small_img_0726_resize
team excellence
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 327
Ico48
Small_img_0725_resize
team excellence
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 265
Ico48
Small_img_0723_resize
team excellence
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 288
Ico48
Small_img_0718_resize
team excellence
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 286
Ico48
Small_img_0717_resize
team excellence
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 278
Ico48
หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ แก่ผู้อำนวยการกองและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศและเพื่อให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสร้างสุข(Happy Workplace) เมื่อวันที่ 28-29 พฤ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1760
22 พฤษภาคม 2556