นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

My Activities

15 August 2019
Ico48
Small_5g_engineer2019_5
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 19
Ico48
Small_5g_engineer2019_4
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 26
Ico48
Small_5g_engineer2019_3
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 19
Ico48
Small_5g_engineer2019_2
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 11
Ico48
Small_5g_engineer2019_1
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 10
Ico48
5G ที่ มอ. ก้าวกระโดดสู่เทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาอนาคตของภาคใต้
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลง การจัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 5G ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ด...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 70
08 August 2019
Ico48
Small_speaking_contest8aug2019_2
ประกวดการพูดภาษาไทยถิ่นใต้
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 20
Ico48
Small_speaking_contest8aug2019_1
ประกวดการพูดภาษาไทยถิ่นใต้
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 24
Ico48
ศิลปศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาส...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 75
Ico48
Small_asian_8aung1962_3
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 18
Ico48
Small_asian_8aung1962_2
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 18
Ico48
Small_asian_8aung1962_1
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 15
Ico48
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการมอบรางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ ประเภทคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที •รางวัลรองชนะเลิ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 49
05 August 2019
Ico48
Small_runforgiving2_2009_2
พยาบาลมอบเครื่องดูดเสมหะ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 20
Ico48
Small_runforgiving2_2009_1
พยาบาลมอบเครื่องดูดเสมหะ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 22
Ico48
Small_runforgiving2_2009
พยาบาลมอบเครื่องดูดเสมหะ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 16
Ico48
ศิษย์เก่าพยาบาล ม.อ.มอบเครื่องดูดเสมหะแก่ 80 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ 378 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล 80 โรงพยาบาล ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานค...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 80
Ico48
Small_prcleaning2aug2019_0
5ส.กองกลาง
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 13
02 August 2019
Ico48
Small_prclening2aug2019_9
5ส.กองกลาง
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 20
Ico48
Small_prclening2aug2019_7
5ส.กองกลาง
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 22