นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

ความเคลื่อนไหวของฉัน

16 กันยายน 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ประสิทธิภาพงานเอกสารต้องการทีมและระบบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำงาน มีงานเอกสารที่ต้องระบุชื่อผู้ลงนาม ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ทำหน้าที่รักษาราชการแทน ที่ไม่สามารถมอบหมายให้คนทำแทนได้ หากไม่ติดราชการ งานหรือภารกิจที่จำเป็นจริง ๆ เช่น ป่วย ไปราชการ ซึ่งเอกสารเหล่าต้องมีการเตรียมทำล่วงหน้า ต้องมีเวลาลงนามเฉพาะที่เร่งด่วน เช่น การดำเนินการเรื่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 987
27 สิงหาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ประทับใจชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติมากๆ
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมฟังพี่หนุ่ย ดร.มณีรัตน์ กันตังกุล มิลตัน มาเล่าเรื่อง Casalana wool farm ของท่านที่คณะทรัพย์ตามที่เล่าไปในบันทึกก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้เอารูปขึ้นเพราะมัวแต่อัดคลิปไว้ เพราะตั้งแต่กลับมาจากออสเตรเลียก็ได้ติดตามข่าวคราวของพี่หนุ่ยกับลุงจอห์นมาเสมอแต่ไม่รู้รายละเอียดมาก ทึ่งกับกา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1019
18 สิงหาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ "
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พี่รัตนา ยงยิ่งประเสริฐ ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัยท่าน ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เป็นคณบดี พี่รัตนาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน คอยให้คำปรึกษา แนะนำงานให้กับน้องๆ และหน่วยงานอื่นๆ สา...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2543
12 สิงหาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ปฐมนิเทศ มหาบัณฑิต ม.อ.2558 สานต่อเกียรติยศสงขลานครินทร์สู่สากล
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
สงขลานครินทร์ได้ผลิตมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ไปรับใช้สังคม แล้วถึง 17,000 คน บุคลากรและนักศึกษา และบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ต่างยึดถือพระราชปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นต้นแบบในการทำงาน และดำรงชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2079
Ico48

ชอบ

Ico48
ยากลำบาก สะดวกสบาย ในโอกาสวันแม่ 2558
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความยากลำบาก กับ ความสะดวกสบาย สองคำที่ตรงกันข้ามกัน แต่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน คือ คนที่ผ่านความยากลำบาก จนได้ดี มีความสามารถ จะเป็นคนที่มีความพร้อม มีความสะดวกสบาย ขณะคนที่ผ่านแต่ความสะดวกสบาย อาจยากลำบากในการใช้ชีวิต ที่ทำอะไรเองไม่เป็น เข้ากับคนอื่นไม่ได้ ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ยาก ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 929
Ico48

ชอบ

Ico48
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
21 ก.ค 58 เข้าร่วมรับฟังนโยบายการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกำกับโดยท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในขณะที่ มีการประชุมเพื่อการพิจารณา พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ จนในที่สุดผ่านการพิจารณา ดำเนินการต่อตามเส้นทางที่กำหนด กลับมาดูปกเพลงเทิดทูนถิ่นที่รักเป็นหลักชัย ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมหา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1820
Ico48

ชอบ

Ico48
มหาวิทยาลัยในกำกับ "ออกนอกระบบ"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมามากมายทั้งของเอกชน และของรัฐ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับ ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงจากการเป็นข้าราชการ มาเป็นพนักงานของรัฐ ที่มีระบบเกื้อหนุนที่เป็นแบบระบบอุปถัมภ์ทั้งครอบครัว กำลังจะถูกยกเลิกไปเป็นแบบสิทธิประกันสังคม การออกนอกระบบ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานกับการจัดการทางวิชาก...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 911
Ico48

ชอบ

Ico48
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมทำงานที่ม.อ.มาเกือบ 40 ปีแล้ว จากประสบการณ์ทั้งในภาคธุรกิจ (ส่วนตัว) และภาครัฐ พบว่าทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอันดับหนึ่งต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ปัจจุบันผมเชื่อว่าเราการศึกษาไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่นักเรียน/นักศึกษาสูญเสียความคิดสร้างสรรค์ จากสังคมที่หลงในทิศทางและมีความรู้ประเภทสอบผ่า...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1067
11 สิงหาคม 2558
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (3)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน งานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณชน งานวิจัย หน้าที่ของอาจารย์ คือสอนหนังสือ ถ้าเราไม่แสวงหาความรู้มาสอน เราจะไปเอาที่ไหนถ้าไม่ทำเอง ถ้าอาจารย์ไม่ทำงานวิจัยก็ต้องอ่านตำราของคนอื่น ซึ่งภาคใต้ยังไม่มีใครทำ มันก็ใช้ไม่ได้ จึงได้ทำวิจัยเรื่อยมา เพื่อเป็นข้อมูลสอนนักศึกษา และเผยแพร่วิชา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2058
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (4)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจ ณ ที่แห่งนี้ ความประทับใจที่ได้รับ เมื่อมาทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระตำหนักสวนจิตรลดา เมื่อครั้งได้ลาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ท่านทรงเมตตาให้โอวาทในการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นมงคลแห่งชีวิตที่จะเก็บไว้ตลอดไป จา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1765
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (2)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน การทำงานรุ่นบุกเบิก การทำงาน เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ขณะนั้นยังไม่ได้รับนักศึกษาและยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน จึงต้องทำงานหลายหน้าที่ ทำให้ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์มากมาย เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่สายธุรการเช่นปัจจุบัน จดหมายราชการฉบับแรกๆอาจารย์เป็นผู้พิมพ์เอง และ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1621
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (1)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา เป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ร่วมเดินทางกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่แรก ท่านคณบดีคนแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้เขียนไว้ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตอนที่ 6 แสวงหาเพื่อนร่วมงา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1855
Ico48
Small_kj59
ข้าวฟ่างแดง
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 421
Ico48
Small_original_legu
มันแกว
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 542
Ico48
Small_kj3
ผักเมืองหนาว
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 446
Ico48
Small_dsc05877
แปลงสาธิต
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 608
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (3)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน งานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณชน งานวิจัย หน้าที่ของอาจารย์ คือสอนหนังสือ ถ้าเราไม่แสวงหาความรู้มาสอน เราจะไปเอาที่ไหนถ้าไม่ทำเอง ถ้าอาจารย์ไม่ทำงานวิจัยก็ต้องอ่านตำราของคนอื่น ซึ่งภาคใต้ยังไม่มีใครทำ มันก็ใช้ไม่ได้ จึงได้ทำวิจัยเรื่อยมา เพื่อเป็นข้อมูลสอนนักศึกษา และเผยแพร่วิชา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2058
Ico48
Small_scan0004
นักศึกษา
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 399
Ico48
Small_kj58
รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 495
10 สิงหาคม 2558
Ico48
Small_kj20
ข้าวโพด
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 664